4. skupno posvetovanje Sekcije za specialne in Sekcije za visokošolske knjižnice: "Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov" (2010)

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   

4. skupno strokovno posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in
Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
(Ljubljana, Grand hotel Union, 27. in 28. oktober 2010)Organizirano pod pokroviteljstvom
Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

Angleška različica strani

P R O G R A M


Sreda, 27. oktober 2010
 
08:00 Registracija
09:00 Otvoritev
  Pozdravni nagovori
Kulturni program
Uvodni govornik: dr. Franci Demšar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
10:00 PROST DOSTOP PO SVETU
Moderator: mag. Stojan Pečlin, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Sektor za analize
  Prost dostop in razvijajoče se okolje znanstvene komunikacije
Iryna Kuchma, EIFL
10:45 Odmor
11:15 Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti, repozitorij in nacionalni portal za prost dostop do znanstvenih objav
Niamh Brennan, Trinity College Dublin
  Uveljavljanje prostega dostopa do rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela: pregled pobud in projektov
dr. Bas Savenije, National Library of the Netherlands, SPARC Europe
12:30 Predstavitev sponzorja: Proquest
13:00 Odmor za kosilo
14:00 Predstavitev posterske sekcije
Moderator: Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino
  Prosto dostopna delovna gradiva – pot do učinkovite izmenjave znanstvenih informacij
mag. Kristina Hacin-Ludvik, mag. Tjaša Obal, Banka Slovenije
  Prost dostop in prenos slovenskih biotehniških znanstvenih dokumentov v sisteme FAO Agris (WebAgris) in Google učenjak (Scholar)
izr. prof. dr. Tomaž Bartol, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Svetovni splet kot vir informacij
mag. Milena Bojadziska, University »St. Cyril and Methodius«, Faculty of Technology and Metallurgy
  Novi pristopi k izdajanju znanstvene literature - Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta
dr. Jonatan Vinkler, Pedagoški inštitut
  E-knjige po naročilu iz Evropskih knjižnic
Alenka Blatnik, Matija Brumen, Narodna in univerzitetna knjižnica
  Slovenski biografski leksikon – označevanje biografskih podatkov z oznakami TEI
Mojca Mlinar Strgar, Simona Frankl, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
14:30 PROST DOSTOP V SLOVENIJI
Moderatorja: doc. dr. Polona Vilar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, doc. dr. Jure Dimec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
  Prost dostop in upravljanje avtorskih pravic na slovenskih univerzah
dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., Intellectual Property Institute, IPI
  Prostodostopne znanstvene revije: Acta Chimica Slovenica
(http://www.acta.chem-soc.si)
prof. dr. Aleksander Pavko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Slovensko kemijsko društvo
  Prostodostopni repozitoriji za shranjevanje znanstvenih objav: Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov prek portala dLib.si (http://www.dlib.si)
mag. Zoran Krstulović, mag. Karmen Štular Sotošek, Daša Pokorn, Narodna in univerzitetna knjižnica
  Prostodostopne zbirke podatkov raziskav: Arhiv družboslovnih podatkov in storitve prostega dostopa do znanstvenih podatkov v Republiki Sloveniji
(http://www.adp.fdv.uni-lj.si)
doc. dr. Janez Štebe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  Prostodostopna visokošolska dela: Zagotavljanje prostega dostopa do digitalnih virov na Univerzi v Mariboru (http://www.dkum.uni-mb.si)
izr. prof. dr. Milan Ojsteršek, mag. Janez Brezovnik, Marko Ferme, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor
16:00 Odmor
16:30 Specializirane prostodostopne zbirke: Slovenski biografski leksikon v prostem dostopu: med izdelavo in nadgradnjo (http://nl.ijs.si/fedora/sbl)
mag. Petra Vide Ogrin, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka, Jan Jona Javoršek, Institut Jožef Stefan, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, Mojca Mlinar Strgar, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka, dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan, Odsek za tehnologije znanja
  Specializirane prostodostopne zbirke: Spletni portal SIstory: prost dostop do dosežkov slovenskega zgodovinopisja (http://www.sistory.si)
dr. Jurij Hadalin, dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino
  Informacije javnega sektorja: Grafična evidenca rabe kmetijskih zemljišč (GERK/RABA, http://rkg.gov.si/GERK)
Alenka Rotter, Tine Petkovšek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Grega Milčinski, Sinergise d.d.
  Prostodostopna učna gradiva za visoko šolstvo: VideoLectures.NET
Marjana Plukavec, Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij
17:30 Zaključek prvega dne posvetovanja
 

Četrtek, 28. oktober 2010
 
09:00 PROST DOSTOP IN VREDNOTENJE ZNANOSTI
Moderator: zaslužni profesor dr. Franc Viktor Nekrep, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Pregled politik prostega dostopa
Iryna Kuchma, EIFL
  Politike prostega dostopa na Irskem
Niamh Brennan, Trinity College Dublin
11:00 Odmor
11:30 Pogledi, stališča, načrti financerja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: dostop do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi - trenutno stanje
Petra Tramte, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost
  Mnenje raziskovalca kot uporabnika prostodostopnih znanstvenih vsebin in možnega avtorja slednjih – znanstveno področje humanistike: Teža spletne slovenistike
prof. dr. Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  Mnenje raziskovalca kot uporabnika prostodostopnih znanstvenih vsebin in možnega avtorja slednjih – znanstveno področje biokemije:
Ali molekularna biologija lahko obstaja brez prostega dostopa?

izr. prof. dr. Gregor Anderluh, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
12:30 Predstavitev zlatega sponzorja: EbscoHost
13:00 Odmor za kosilo
14:00 PROST DOSTOP JUTRI
Moderator: Ivan Kanič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  Kako začeti: vzpostavitev repozitorija
Iryna Kuchma, EIFL
  Predstavitev Konfederacije prostodostopnih repozitorijev (COAR)
dr. Alenka Kavčič-Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica
 

Pilot 7. okvirnega programa Evropske komisije na temo prostega dostopa in projekt OpenAIRE
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
  Prost dostop jutri – okrogla miza
mag. Dragotin Kardoš, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta; Osrednji specializirani informacijski center za naravoslovje
mag. Zoran Krstulović, Narodna in univerzitetna knjižnica
Iryna Kuchma, EIFL
izr. prof. dr. Milan Ojsteršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
dr. Bas Savenije, National Library of the Netherlands, SPARC Europe
Petra Tramte, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost
prof. dr. Marjan Veber, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
17:00 Zaključek posvetovanja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenščino in angleščino.

PROGRAMSKI ODBOR POSVETOVANJA

 • mag. Maja Božič, predsednica, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Gozdarska knjižnica
 • Igor Zemljič, podpredsednik, Inštitut za novejšo zgodovino, Knjižnica
 • Peter Čerče, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Knjižnica
 • dr. Alenka Kavčič-Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica
 • dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
 • Bojan Oštir, Univerzitetna knjižnica Maribor
 • dr. Luka Šušteršič, Institut Jožef Stefan, Znanstveno informacijski center

ORGANIZACIJSKI ODBOR POSVETOVANJA

 • Igor Zemljič, predsednik, Inštitut za novejšo zgodovino, Knjižnica
 • mag. Maja Božič, podpredsednica, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Gozdarska knjižnica,
 • mag. Branka Kerec, Univerzitetna knjižnica Maribor; Društvo bibliotekarjev Maribor
 • Andreja Može, Statistični urad RS
 • mag. Špela Razpotnik, Narodna in univerzitetna knjižnica
 • dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino

DODATNE INFORMACIJE

PODPORNIK POSVETOVANJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO RS
 
SOORGANIZATOR
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO

SPONZORJI POSVETOVANJA

ZLATI SPONZORJI
EIFL
EBSCO
PROQUEST
 
SREBRNI SPONZORJI
BETAX
ELSEVIER
EMERALD
OVID
THOMSONREUTERS
 
BRONASTI SPONZOR
ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.
 
DRUGI SPONZORJI
Društvo Mohorjeva družba
Litera
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

ARHIV OBVESTIL

Zadnja sprememba: 23. oktober 2010

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 207  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845