ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Sekcija za splošne knjižnice

Strokovno posvetovanje
Iz tradicionalne v hibridno knjižnico: tehnologija ni dovolj
(Hotel Larix, Kranjska gora , 25. in 26. september 2006)

P r o g r a m

Ponedeljek, 25. september 2006

 9.00 - 10.00

Registracija udeležencev

10.00 -10.15

Pozdrav udeležencem / dr. Melita Ambrožič, predsednica ZBDS in
Marjan Gujtman, predsednik Zveze splošnih knjižnic

10.15 - 10.30

Uvodni nagovor / mag. Jelka Gazvoda, državna sekretarka,
Ministrstvo za kulturo RS

10.30 - 11.00

Marian Koren, Netherlands Public Library Association:
Uravnotežena knjižnica: vizije in slike

11.00 - 11.30

Marko Kiauta: Razvoj poslovanja v javnem sektorju -
približevanje uporabnikom in povečevanje učinkovitosti

11.30 - 12.00

Dragica Turjak, Mariborska knjižnica:
S spremembami notranje organizacije do sodobne knjižnice

12.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.30

Martina Rozman-Salobir, Osrednja knjižnica Celje:
Merjenje in vrednotenje storitev elektronske knjižnice

14.30 - 15.00

Luka Kogovšek: Trženje elektronskih servisov

15.00 - 15.30

Branko Goropevšek: Osrednja knjižnica Celje:
Sodelovanje in partnerstvo v lokalni skupnosti in regiji

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 – 16.30

Kari Lämsä, Helsinki City Library:
Knjižnica 10: kombinacija glasbe in informacijske tehnologije

16.30 - 17.00

Viljem Leban, Osrednja knjižnica Kranj:
Prostor knjižnice v dobi potovanja podatkov

17.00 - 18.00

Predstavitve novosti:
­ Moja knjižnica, IZUM
­ dLib.si, NUK
­ Kamra, OOK

20.30

Sprejem in nastop skupine SIX TO GO

Torek, 26. september 2006 

  9.30 -10.00

Simona Resman, Knjižnica Otona Župančiča:
Šteje tisto, česar se naučiš, potem ko že vse veš

10.00 - 10.30

Alenka Šauperl, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo UL: Hibridni knjižničar?

10.30 - 11.00

Helena Pečko-Mlekuš, Bibliotekarski izobraževalni center NUK:
Neformalno izobraževanje slovenskih knjižničnih delavcev:
nekaj značilnosti razvoja in pogled naprej

11.00 - 11.30

Janja Rebolj, Mestni muzej Ljubljana: Management za muzealce

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 - 13.30

Okrogla miza: Tradicionalno, elektronsko, digitalno… Smo v sozvočju?
/ vodi Barbara Kovař, Mariborska knjižnica

13.30

Zaključki

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845