ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Sekcija za splošne knjižnice

strokovno srečanje ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic

Knjižnica po mojem okusu:

primeri dobre prakse spodbujanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah


Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, Grosuplje
(četrtek, 18. novembra 2010, ob 9.00 uri)

Zadnja sprememba: 18. 10. 2010

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845