ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   

ZBDS

Posvetovanje
UČENJE ZA VSE ŽIVLJENJE

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS vas vljudno vabi
na enodnevno posvetovanje
 
v ponedeljek, 8. junija 2009, ob 9.00 uri
v Mestno knjižnico Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana

Program:


Ponedeljek, 8. junij 2009
 
9.00 - 9.10 Breda Podbrežnik Vukmir, predsednica Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS
Pozdravni govor
9.10 - 9.55 dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije
Učenje za življenje
9.55 – 10.40 Breda Karun, Narodna in univerzitetna knjižnica, Simona Resman, MKL, Knjižnica Otona Župančiča, Sandra Jesenek, Mariborska knjižnica
Projekt ENTITLE, vseživljenjsko učenje v splošnih knjižnicah
10.40 – 11.00 Razprava
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 11.45 Simona Resman, Simona Šinko, MKL, Knjižnica Otona Župančiča,
Življenje kot učna ura: Center za vseživljensko učenje
v Mestni knjižnici Ljubljana
11.45 – 12.00 Karin Servatzy, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Knjižnica in CIPS: partnerstvo za prihodnost
12.00 – 12.15 Tatjana Pristolič, MKL, Knjižnica Bežigrad
Družba znanja in knjižnični aktivizem
na primeru razstavne dejavnosti knjižnice
12.15 – 12.30 Darja Bolka, Tone Brlan, MKL, Knjižnica Otona Župančiča
Računalniško opismenjevanje starejših
12.30 – 12.50 Razprava
12.50 – 13.10 Odmor
13.10 – 13.25 Nataša Kokošinek, Občinska knjižnica Jesenice
Berimo skupaj – Let´s read together, Grundtvig – učna partnerstva
13.25 – 13.40 Božena Kolman Finžgar, Silva Kos, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Projekt Kdo je napravil Vidku srajčico
13.40 – 13.55 Jožica Štendler, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Primorci beremo
13.55 – 14.10 Nataša Kokošinek, Občinska knjižnica Jesenice
Kako so včasih živeli ... (študijski krožki)
14.10 – 14.30 Razprava in zaključki

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845