ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Sekcija za splošne knjižniceUporabnik – sodelavec knjižnice
10. posvetovanje splošnih knjižnic
(Hotel Larix, Kranjska gora, 29. in 30. september 2008)

P r o g r a m

Ponedeljek, 29. september 2008
9.30 – 10.00 Registracija
10.00 – 10.15 Pozdravni nagovori: Tatjana Likar, Ministrstvo za kulturo; Melita Ambrožič, predsednica ZBDS; Breda Podbrežnik, predsednica Sekcije za splošne knjižnice, ZBDS
Tatjana Likar: Uporabnik – sodelavec knjižnice
10.15 – 11.00 Hannelore Vogt: Uporabnik v ospredju; vpliv na zadovoljstvo uporabnikov
Hannelore Vogt: 50 Tips for Retaining Customers
11.00 – 11.30 Martina Rozman-Salobir: Ali uporabniki zapuščajo knjižnice?
11.30 – 12.00 Odmor
12.00 – 12.30 Petra Jager: Splošna knjižnica med zahtevami uporabnika in svojim (kulturnim) poslanstvom
12.30 – 13.00 Miha Kovač: Knjižnična izposoja in prodaja v Evropski uniji
13.00 – 14.00 Kosilo
14.00 – 14.30 Petra Kovič, Klementina Kolarek: »Hibridni« uporabnik
14.30 – 15.00 Jan Braeckman: Splošne knjižnice v digitalni prihodnosti; strategija
15.00 – 15.30 Simona Resman, Aleš Klemen: Ni je bližnjice, ki ne bi vodila do moje e-knjižnice
15.30 – 16.00 Odmor
16.00 – 16.30 Matjaž Uršič: Knjižnica kot socialni prostor
16.30 – 17.00 Marjan Gujtman: Knjižnica Domžale -
materialna in duhovna potrošnja v prostorski simbiozi
17.00 – 17.30 Silva Novljan: Kam? Na prireditev! Kam na prireditev?
17.30 – 18.00 Odmor
18.00 – 18.20 Marija Skočir: Delo z uporabniki v Mestnem muzeju Ljubljana
18.20 – 18.40 Marko Kralj: Mreža multimedijskih centrov, digitalne tehnologije na temeljih odprte družbe
19.30 – Večerja in družabni večer (Hotel Larix)
Torek, 30. september 2008
9.00 – 9.30 Ljiljana Sabljak: Delo splošnih knjižnic s posebnimi skupinami uporabnikov
9.30 – 10.30 Posebne skupine uporabnikov – dobra praksa
Dragana Lujić, Jasna Vešligaj Damiš in Zdenka Gajser: Premična zbirka in bralna značka v Varstvenem delovnem centru Sožitje Maribor
Dragana Lujić, Jasna Vešligaj Damiš in Zdenka Gajser: Primeri dobre prakse
Marijan Špoljar: Biblioterapija v splošni knjižnici
Erika Pečnik: Vseživljenjsko učenje v splošni knjižnici
Jana Zeni Bešter: Slabovidni obiskovalci v knjižnici
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 13.00 Okrogla miza: Knjižnica k uporabnikom ali uporabniki h knjižnici
(moderira: Marjan Gujtman)
13.00 – 13.30 Zaključki posvetovanja
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845