ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

10. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic
3. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo

"VLOGA SPECIALNIH IN VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC V PROCESU EVROPSKE INTEGRACIJE"
Ljubljana, 18. - 19. november 2004


P r o g r a m

Četrtek, 18. november  
08.00 – 09.00 Sprejem in registracija udeležencev
09.00 – 09.30 Otvoritev posvetovanja in pozdravni nagovori
09.30 – 11.00 UVODNI VABLJENI REFERATI
(Moderatorka: dr Melita Ambrožič)
Lars Björnshauge M. Sc.: Organising collection management and end user access in a decentralised library environment
Ingeborg M. Stoltzenburg: Special library en route to Europe – Co-operation for the future
dr. Jože Urbanija, dr. Eva Kodrič-Dačić, dr. Melita Ambrožič, Breda Karun, Majda Steinbuch, Smilja Pejanovič, Matjaž Musek, Irena Sešek, mag. Karmen Štular Sotošek, Barbara Kovař: Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije – o razvoju slovenskega knjižničarstva
Predstavitev sponzorja: ELSEVIER
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 PARTNERSKA VLOGA KNJIŽNIC
(Moderatorka: dr Irena Sapač)
Vabljeno predavanje
dr. Žiga Turk: Knjižnice v okolju odprtega znanstvenega publiciranja
Referati
Vilenka Jakac-Bizjak: Vzpostavljanje pogojev za enakovredno partnersko sodelovanje z evropskimi knjižnicami
Zlatka Rabzelj: Možnosti razvoja knjižnice MO ob prehodu Slovenske vojske v NATO
Boža Janžekovič: Zbirke naravoslovne literature v Univerzitetni knjižnici Maribor
Predstavitev sponzorja: OVID
13.00 – 14.30 Kosilo
14.30 – 16.30 PARTNERSTVO ZA PRENOS ZNANJA MED TEORIJO IN PRAKSO
(Moderatorka: Smilja Pejanovič)
Vabljeni predavanji
dr. Tatjana Aparac: Distance education in the LIS field: possibilities and limitations observed through experience
dr. Primož Južnič: Študij bibliotekarstva in informacijske znanosti med teorijo in prakso
Referati
Mojca Dolgan-Petrič: Slovenske specialne in visokošolske knjižnice kot učeče se organizacije
Veronika Potočnik, Maja Božič: Izobrazbena struktura zaposlenih v visokošolskih in specialnih knjižnicah v Sloveniji in EU
mag. Helena Pečko-Mlekuš: Visokošolski knjižničar – enakopraven partner pri prenosu znanja v pedagoškem procesu na univerzi
Predstavitev sponzorjev: CSA in BOWKER
16.30 – 17.00 Odmor
17.00 – 18.30 PARTNERSTVA V TEHNOLOŠKEM OKOLJU
(Moderatorka: mag. Helena Pečko-Mlekuš)
Vabljeno predavanje
dr. Srečko Jelušić: Electronic publishing and open access – dilemmas and prospectives in Croatia
Referati
Violetta Bottazzo: Intranet – medij internega komuniciranja in izobraževanja
Blanka Pašagić: Active student education in the use of digital library
Andrea Wehrenfennig: Electronic publishing, open archives and digital communities in the Italian university and scientific libraries

Andrea Wehrenfennig: Electronic publishing, open archives and digital communities in the Italian university and scientific libraries
Predstavitev sponzorja: SWETS
19.00 SPREJEM NA GRADU V STANOVSKI DVORANI
Petek, 19. november  
8.00 – 10.00 FORUM DOBRIH PRAKS
(Moderatorka: Mag. Mirjam Kotar)
Vabljeni predavanji
mag. Anamarija Rožić-Hristovski: MojaKnjižnica@CMK: vez med uporabniki in informacijami na spletu
Nataša Glavnik: Knjižnica državnega zbora RS v pogojih EU
Referati
Vida Močnik, Manja Meze: O posredovanju dokumentov v CTK-ju in nekaterih visokošolskih knjižnicah EU
mag. Gorazd Vodeb: Informacijsko ravnanje podiplomskih študentov: kvalitativna študija uporabnikov
Ivan Kanič: "Vprašaj knjižničarja" - sodelovanje slovenskih knjižnic v sistemu elektronskih informacijskih storitev
Boštjan Kožuh: Kako do statističnih podatkov in informacij
Predstavitev sponzorja: ELSEVIER
10.00 – 10.30 Odmor
10.30 – 12.00 PARTNERSTVA V EKONOMSKEM OKOLJU
(Moderator: Ivan Kanič)
Vabljeni predavanji
dr. Matjaž Žaucer: Dosežki in trendi konzorcijev ter drugih knjižničnih združb
mag. Franci Pivec, Jana Rečnik: Ekonomika standardizacije knjižnične in informacijske dejavnosti
Referat
mag. Karmen Štular Sotošek: Informacijska ekonomija in povezovanje knjižnic
Predstavitev sponzorja: EBSCO
12.00 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.30 PREDSTAVITEV SPONZORJEV
(Moderatorka: Zlatka Rabzelj)
ITS, ProQuest, Thomson Gale
13.30 – 15.00 Kosilo
15.00 – 16.30 OKROGLA MIZA
Status visokošolskih in specialnih knjižničarjev

Moderatorka: Dr. Eva Kodrič-Dačić
(Okrogla dvorana)
Konzorciji
Moderator: Dr. Primož Južnič
(Konferenčna dvorana)
16.30 – 17.00 Odmor
17:00-17:30 ZAKLJUČKI POSVETOVANJA
18.00 ZAKLJUČNA SLOVESNOST POSVETOVANJA

Programski odbor

mag. Anamarija Rožić-Hristovski (predsednica), Kristina Hacin-Ludvik (podpredsednica), dr. Melita Ambrožič, dr. Anja Dular, dr. Primož Južnič, Smilja Pejanovič, Zlatka Rabzelj, dr. Irena Sapač, dr. Matjaž Žaucer

Organizacijski odbor

Kristina Hacin-Ludvik (predsednica), mag. Anamarija Rožić-Hristovski (podpredsednica), Vesna Slabe, mag. Mirjam Kotar, Alenka Logar-Pleško, Andreja Može, Smilja Pejanovič, mag. Karmen Stopar.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845