ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje ZBDS
Volilna skupščina ZBDS

»VIZIJA RAZVOJA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI«
Otočec, Šport hotel, Konferenčna dvorana
 20. – 22. oktober 2003
 


P r o g r a m

Ponedeljek, 20. oktober  
7.30 – 9.00 Registracija in sprejem udeležencev
9.00 – 11.00 Pozdravni govori, podelitev nagrad in priznanj
11.00 – 12.30 dr. Eva Kodrič-Dačić, dr. Melita Ambrožič, Breda Karun, Smilja Pejanovič, Majda Steinbuch,Irena Sešek, dr. Jože Urbanija, Matjaž Musek: Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji
Uvodna referata
Irena SEŠEK, Predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije: Svet se spreminja – kaj pa Zveza bibliotekarskih društev Slovenije?
dr. Nada TRUNK ŠIRCA, prof. dr. Mitja TAVČAR, Fakulteta za management, Koper: Strateško vodenje (tudi) v knjižničarstvu
12.30 – 14.30 Kosilo
14.30 – 16.30 VIZIJA KNJIŽNIČARSTVA - DRŽAVA
(moderatorka Smilja Pejanovič)
mag. Jelka GAZVODA, Državna podsekretarka, vodja oddelka za založništvo in knjižničarstvo, Ministrstvo za kulturo: Nacionalni program za kulturo in prioritete knjižnične dejavnosti
Vanda RODE, Državna podsekretarka za visoko šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Položaj visokošolskih knjižnic v novem sistemu financiranja visokega šolstva
Marica ŽVAR, Svetovalka vlade, Sektor za znanost, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Vloga in naloge osrednjih specializiranih informacijskih centrov
Stanislav BAHOR, Svetovalec za šolske knjižnice, Državna matična služba za knjižničarstvo, NUK: Prikaz stanja in problemi šolskih knjižnic
Marko HREN, Svetovalec vlade, Sektor za razvojne programe in monitoring, Ministrstvo za informacijsko družbo: Razvoj knjižničarstva v sklopu prednostnih usmeritev Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006
16.30 – 17.00 Odmor
17.00 – 18.00 VIZIJA KNJIŽNIČARSTVA - STROKA
(moderatorka Smilja Pejanovič)
dr. Eva KODRIČ-DAČIĆ, Vodja Državne matične službe za knjižničarstvo, NUK: Knjižnični sistem Slovenije: Od kod prihajamo? Kdo smo? Kam gremo?
dr. Maja ŽUMER, Predsednica Nacionalnega sveta za knjižničarstvo: Knjižnice pred novimi izzivi
18.00 –19.00 Diskusijski forum
20.00 Večerja in družabni večer (Restavracija Tango)
Torek, 21. oktober  
9.00 – 10.00 Volilna skupščina ZBDS
10.00 – 11.00 VIZIJA KNJIŽNIČARSTVA - KNJIŽNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM
(moderator Matjaž Musek)
mag. Lenart ŠETINC, ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice: Načrtovanje strategije NUK
mag. Tomaž SELJAK, direktor Instituta informacijskih znanosti Maribor: Podpora znanju – usmeritve razvoja IZUM
11.00 – 12.00 Diskusijski forum
12.00 – 13.30 OKROGLA MIZA: VIZIJA KNJIŽNIČARSTVA – OBMOČNE KNJIŽNICE
(moderator: mag. Branko Goropevšek)
Sodelujejo: mag. Jelka Gazvoda, dr. Silva Novljan, Božena Kolman-Finžgar, Rpža Kek, Dragica Turjak, Breda Karun, Andreja Pleničar
12.00 – 13.30 PREDSTAVITVE
e - knjižnica
Spletna stran specialnih knjižnic
Spletna stran visokošolskih knjižnic
14.00 Izlet s pogostitvijo
Sreda, 22. oktober  
9.00 – 11.00 VIZIJA KNJIŽNIČARSTVA – IZOBRAŽEVANJE
(moderatorka: mag. Jerneja Ferlež)
dr. Jože URBANIJA, Predstojnik Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta: Pomen strokovnega izobraževanja in učenja v novi viziji knjižničarstva
dr. Melita AMBROŽIČ, Vodja Izobraževalnega centra NUK: Izobraževanje knjižničarjev in uporabnikov knjižnic: stanje in perspektive
mag. Marta SELJAK, pomočnica direktorja Instituta informacijskih znanosti Maribor: Izobraževalna dejavnost IZUM
Majda STEINBUCH, Vodja področne skupine za knjižnično dejavnost, Zavod RS za šolstvo: Stalno strokovno spopolnjevanje šolskih knjižničarjev v okviru razvoja šolstva in knjižničarstva
11.00 – 11.30 Odmor 
11.30 – 12.30 Diskusijski forum
12.30 – 13.30 OKROGLA MIZA: VIZIJA KNJIŽNIČARSTVA - UNIVERZE
(moderatorka: Mojca Dolgan-Petrič)
Sodelujejo: dr. Irena Sapač, dr. Jože Urbanija, mag. Helena Pečko-Mlekuš, Peter Čerče
13.30 - 14.30 ZAKLJUČEK POSVETOVANJA

Programski odbor

dr. Eva Kodrič-Dačić, dr. Melita Ambrožič, Irena Muc, mag. Branko Goropevšek, Lilijana Hubej, Breda Karun, mag. Vlasta Stavbar, Irena Sešek, Smilja Pejanovič, dr. Jože Urbanija

Organizacijski odbor

Irena Muc, Lilijana Hubej, Laura Chersicola, Dunja Legat, Alenka Logar-Pleško,
Irena Sešek, mag. Karmen Štular Sotošek

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845