ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje in skupščina ZBDS

"KNJIŽNICE IN JAVNOST"
Bled, Festivalna dvorana
14. - 16. oktober 2002


P r o g r a m

Ponedeljek, 14. oktober  
8.30 - 10.00 Registracija in sprejem udeležencev
10.00 - 11.30 Pozdravni govori, podelitev nagrad in priznanj
11.30 - 12.30 Uvodna referata
Andrej PINTER (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana): Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti: Pogled sodobnih teorij
Lela B. NJATIN (Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana): Odličnost v praksi odnosov z javnostmi
12.30 - 14.00  Kosilo
14.00 - 17.15 IZKUŠNJE SPLOŠNIH KNJIŽNIC PRI SODELOVANJU Z OKOLJEM
(moderator: mag. Branko Goropevšek)
mag. Ljiljana SABLJAK: Knjižnice i javnost
Vesna TROBEC: Ciljne skupine splošne knjižnice
Janko GERMADNIK: Naš prvi milijon
Slavica HRASTNIK: Delo s posebnimi skupinami bralcev v Osrednji knjižnici Celje
15.30 - 16.00 Odmor
  Tjaša MRGOLE JUKIČ: Iz teorije v prakso - ali kako smo se lotili odnosov z javnostmi v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj
Ruža M. BARIĆ BIZJAK: Inšpekcijski nadzor v knjižnicah
17.15 -18.45 Konzorcijsko povezovanje slovenskih knjižnic
(moderator: Ivan Kanič)
20.00 Večerja in družabni večer (Restavracija Panorama)
Torek, 15. oktober  
8.30 - 10.15 OBLIKOVANJE JAVNE PODOBE KNJIŽNIC IN KNJIŽNIČARJEV
(moderatorka: Mojca Dolgan-Petrič)
mag. Franceska ŽUMER, Zdenka VERLIČ: Šolske knjižnice in odnosi z javnostmi
mag. Anamarija ROŽIČ-HRISTOVSKI, Ana Marija FURLAN: Javna podoba visokošolske knjižnice
Nana TURK: Kultura merjenja uspešnosti v visokošolskih knjižnicah
dr. Primož JUŽNIČ: Status knjižničarjev, ali lahko kaj storimo?
10.15 - 10.45 Odmor
10.45 - 13.45 OKROGLE MIZE IN PREDSTAVITVE
10.45 - 11.45 Sekcija za splošne knjižnice: Elektronski priročniki in servisi
(moderatorka: Breda Karun)
11.45 - 12.15 Predstavitev K.G. SAUR VERLAG / GALE
12.15 - 12.45 Predstavitev ISKRATEL: Javni spletni terminal
12.45 - 13.45 Predstavitev Slovenskega splošnega geslovnika
(moderator: mag. Zoran Krstulović)
14.00 Izlet s pogostitvijo
Sreda, 16. oktober  
9.00 - 11.00 KNJIŽNICE V SPREMENJENEM OKOLJU
(moderatorka: dr. Eva Kodrič-Dačić)
dr. Terry L. WEECH: Libraries and the public, a view from America
Laila MILETIĆ-VEJZOVIĆ: Special collection in a 21st century university: opportunities for global collaboration
dr. Jerry D. SAYE, dr. Alenka ŠAUPERL: Wanted: an efficient and user friendly library catalogue
Ivan MARKOVIČ: Komunicirati s knjižnico: referenčni proces po internetu
Mihael GLAVAN, Matjaž LULIK
: Nova slovenska podatkovna baza rokopisnega gradiva
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.30 OKROGLI MIZI
Sekcija za šolske knjižnice: Aktualnosti v šolskem knjižničarstvu
(moderatorka: Nataša Kuštrin Tušek), Velika dvorana
Sekcija za domoznanstvo: Domoznanstvo in regionalnost
(moderatorka: mag. Vlasta Stavbar), Srednja dvorana
12.30 - 14.00 SKUPŠČINA IN ZAKLJUČEK POSVETOVANJA, Velika dvorana

Programski odbor

dr. Melita Ambrožič, Milena Enci, mag. Branko Goropevšek, Lilijana Hubej, Nataša Kuštrin-Tušek, Dunja Legat, Irena Sešek, Karmen Štular Sotošek, mag. Polona Vilar.

Organizacijski odbor

Milena Enci, Lilijana Hubej, Stanislav Bahor, Nataša Kuštrin-Tušek, Srečko Maček, Smilja Pejanovič, Irena Sešek, Karmen Štular Sotošek.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845