ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje in skupščina ZBDS

»DIGITALNA KNJIŽNICA«
Radenci, Hotel Radin
10. – 12. oktober 2001


P r o g r a m

Sreda, 10. oktober  
8.30 – 10.30 Registracija in sprejem udeležencev
10.30 – 12.00 Pozdravni govori, podelitev nagrad in priznanj
12.00 – 12.45 Uvodni referat
dr. Tefko SARAČEVIĆ: Collections in digital libraries
12.45 – 14.30 Kosilo
14.30 – 18.00 DIGITALNA KNJIŽNICA KOT ODGOVOR NA IZZIVE INFORMACIJSKE DRUŽBE
(Moderatorka: dr. Maja Žumer)
Franci PIVEC: Digitalne knjižnice ali informacijska revščina
dr. Primož JUŽNIČ: Informacijska pismenost kot pogoj informacijske družbe
dr. Alenka ŠAUPERL, dr. Jerry D. SAYE: When »surfing« the web isn't enough!: Providing access to electronic resources
Violetta BOTTAZZO: »Vse v enem« ali digitalna knjižnica
16.00 – 16.30 Odmor
  mag. Lenart ŠETINC: Nekatera avtorskopravna vprašanja digitalne knjižnice
Mojca DOLGAN-PETRIČ: Kako izmeriti in ovrednotiti uspešnost delovanja digitalne knjižnice
mag. Anamarija ROŽIĆ-HRISTOVSKI, dr. Dimitar HRISTOVSKI, mag. Ljupčo TODOROVSKI: Odkrivanje vzorcev uporabe spletnih strani knjižnice z metodami podatkovnega rudarjenja
Primož BIZJAK: Simbol in knjižničarstvo
Poster: mag. Nada TRŽAN HERMAN, Katarina KLEMENC: LEKNET – platforma za digitalno knjižnic
21.00 Večerja in družabni večer (Hotel Radin)
Četrtek, 11. oktober  
8.30 – 12.30 STORITVE DIGITALNE KNJIŽNICE
(Moderator: Ivan Kanič)
dr. Matjaž ŽAUCER: Digitalna univerzitetna knjižnica: So knjižnice Univerze v Ljubljani pripravljene na spremembe?
mag. Angela ČUK: Elektronske revije in posredovanje znanja
Ana KRAŠOVEC VRHOVEC, Janez HOČEVAR: Standardi in elektronski dostop
Dušan KOMAN: Digitalne baze podatkov z nekaterih področij humanistike in njihova prisotnost v ponudbi knjižnic
10.00 – 10.30 Odmor
  Dubravka KALIN: Elektronski referenčni servis: »Vprašal bom knjižničarja«
Vida MOČNIK: Elektronski viri in medknjižnična izposoja
Ida MLAKAR, Vojko ZADRAVEC: PC med knjižnično vzgojo in pornografijo
Alenka LOGAR PLEŠKO: Visokošolska knjižnica – digitalna knjižnica 21. stoletja
10.30 – 12.30

SKUPŠČINA ZBDS Z VOLITVAMI NOVIH ORGANOV (Srednja dvorana)

13.30 Izlet
Petek, 12. oktober  
8.30 – 10.30 OBDELAVA IN ARHIVIRANJE ELEKTRONSKIH VIROV
(Moderator: mag. Branko Goropevšek)
mag. Darija ROZMAN: Načela za predmetno označevanje – iskanje enotnosti v raznolikosti
Lidija VODOPIVEC: Prvih 1350 elektronskih časopisov v CTK-ju
dr. Miroslav NOVAK: Problemi arhiviranja spletnih strani
mag. Alenka KAVČIČ-ČOLIĆ: Elektronsko arhiviranje spletnih strani: nov izziv za nacionalne knjižnice
dr. Peter Pavel KLASINC: Arhiviranje dokumentov v digitalni obliki
dr. Jedrt VODOPIVEC: Standardi in predpisi na področju zaščite in hrambe arhivskega in knjižničnega gradiva
8.30 – 10.30 Delavnica Sekcije za šolske knjižnice:
Projekt digitalne šolske knjižnice: od ideje do realizacije
(Moderatorka: Nataša Kuštrin Tušek), Mala dvorana
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 13.00 OKROGLE MIZE
Sekcija za splošne knjižnice: Uporabniški servisi v splošnih knjižnicah – uvajanje in nadaljnji razvoj
(Moderatorka: Barbara Kovař), Velika dvorana
Sekcija za šolske knjižnice: Dostopnost elektronskih virov v šolskih knjižnicah
(Moderatorka: Nataša Kuštrin Tušek), Mala dvorana
Sekcija za visokošolske knjižnice: Konzorciji in naročanje elektronskih publikacij
(Moderatorka: mag. Helena Pečko Mlekuš), Srednja dvorana
13.15 – 14.00 ZAKLJUČEK POSVETOVANJA (Velika dvorana)

Programski odbor

dr. Melita Ambrožič, Stanislav Bahor, Irena Sešek, mag. Branko Goropevšek, Nataša Kuštrin-Tušek, Liljana Hubej, Metka Sraka

Organizacijski odbor

Stanislav Bahor, Irena Sešek, Nataša Kuštrin-Tušek, Metka Sraka, Jože Vugrinec, Suzana Szabo, Liljana Hubej

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845