ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje in skupščina ZBDS

"TRADICIONALNI MEDIJI IN SODOBNA INFORMACIJSKA DRUŽBA"
Maribor, Narodni dom,
11. – 13. oktober 2000


P r o g r a m

Sreda, 11.oktober  
9.00 -13.00 Sprejem udeležencev
10.00 -12.15 Pozdravni govori, podelitev Čopovih nagrad in priznanj
Uvodni referat:
Vilenka Jakac Bizjak: “Originali in reprodukcije: izzivi informacijske družbe”
12.15-14.00 kosilo
14.00 - 17.15 BITI ALI NE BITI KNJIGA
(moderator: mag. Branko Goropevšek)
dr. Jedert Vodopivec: “Prihodnost dediščine 20. stoletja”
dr. Jana Kolar: “Zaščita knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani”
mag. Vlasta Stavbar, Sandra Kurnik Zupanič: “Hranjenje in varovanje starega gradiva v UKM”
mag. Renata Šolar: “Digitalizacija izbranega gradiva Kartografske in slikovne zbirke NUK”
RAZPRAVA
15.30 - 15.45 odmor
15.45 - 17.15 dr. Miroslav Novak: “Arhivi med preteklostjo in prihodnostjo”
dr. Peter Pavel Klasinc: “Knjige in knjižnice v arhivih”
Marijan Rupert: “Iz papirne preteklosti v elektronsko prihodnost”
mag. Branko Goropevšek: “Formalni in neformalni pritok gradiv na starih in novih medijih”
RAZPRAVA
17.15 - 17.30 odmor
17.30 - 18.00 UMIRANJE KNJIGE NA OBROKE – multimedijska predstavitev
(moderator: Mirko Nidorfer)
20.00  večerja (Narodni dom)
Četrtek, 12.oktober  
9.00 - 12.30 AKTUALNA PROBLEMATIKA SODOBNE OBDELAVE GRADIVA V KNJIŽNICAH
(moderator: Srečko Maček)
prof.dr. Jerry D. Saye, dr. Alenka Šauperl: “Traditional catalogs in the information age”
mag. Jelka Gazvoda: “Vstop tradicije v elektroniko ali izstop elektronike iz tradicije? Serijske publikacije na razpotju”
mag. Darija Rozman: “Novosti v UDK”
RAZPRAVA
 10.00 -10.15 odmor
10.15 - 11.00   Zlata Dimec: “Oblikovanje bibliografske podatkovne zbirke za gradivo iz obdobja ročnega tiska: projekt CERL”
Primož Bizjak: “Polja digitalnega kataloga ali o kriterijih bibliografske identifikacije”
RAZPRAVA
11.00 - 11.15 Predstavitev sponzorja Swets & Zeitlinger GmbH, Frankfurt am Main
11.15- 11.30 odmor
11.00 - 12.30 IZLOČANJE GRADIVA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH - okrogla miza
(moderatorka: Darja Peperko, vabljena gostja: Kristina Virtanen) - UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR - Glazerjeva dvorana
11.30 - 12.30 ZAGOTAVLJANJE IN PRIDOBIVANJE GRADIVA V ŠOLSKI KNJIŽNICI - okrogla miza
(moderatorka: Nataša Kuštrin Tušek, vabljena gostja: Majda Steinbuch)
NARODNI DOM - predbalkonska dvorana, II. nad.
PREDSTAVITEV PRIPRAVE PRIROČNIKA ZA KATALOGIZACIJO PO POGODBI Z MZT - okrogla miza
(moderatorka: Zlata Dimec, vabljen gost: mag. Tomaž Seljak)
NARODNI DOM - velika dvorana
13.00 IZLET (Maribor - Slovenska Bistrica - Studenice - Štatenberg - Maribor)
Petek, 13. oktober  
8.30 -13.30 MED KNJIGO IN INTERNETOM
(moderatorka: Eva Kodrič-Dačić)
UPORABA ELEKTRONSKIH VIROV V KNJIŽNICAH - okrogla miza:
“Državna matična služba NUK”
mag. Anamarija Rožič Hristovski, dr.med.: “Vloga tradicionalnih medijev pri reševanju informacijskih potreb uporabnikov: primer Centralne medicinske knjižnice”
RAZPRAVA
10.15 - 10.30 Predstavitev Založbe Obzorja Maribor
10.30 -10.45 odmor
10.45 - 12.00 Milena Bon: “Informacijska družba in šolska knjižnica: kako dijaki dostopajo do informacij”
Breda Podbrežnik Vukmir, Maja Šinkovec Rajh, Andreja Štorman.: “S tradicijo v prihodnost"
Polona Lah-Skerget: “Relevantno gradivo v šolski knjižnici”
Darka Tancer-Kajnih: “Zakaj v času elektronskih medijev brati leposlovje (mladinsko književnost)"
RAZPRAVA
12.00 -12.15 odmor
12.15-13.30 Franci Pivec: “Dar ognja - pomen računalniške etike za knjižničarstvo”
Matjaž Musek: “Diskretni šarm informacijske družbe: kako nevaren je za knjižničarja”
mag. Blanka Bošnjak, Tilka Jamnik.: “Skrivnost je v knjigi, knjiga je skrivnost”
Helena Pečko-Mlekuš: “Zagotavljanje kvalitete”
RAZPRAVA
13.00 SKUPŠČINA ZBDS (NARODNI DOM - predbalkonska dvorana)
14.00 ZAKLJUČEK POSVETOVANJA

Programski odbor

mag. Vlasta Stavbar, Varja Praznik, mag. Branko Goropevšek, Mirko Nidorfer, Dragica Turjak, Irena Sešek, Stanislav Bahor.

Organizacijski odbor

Dragica Turjak in člani izvršnega odbora DBM, Stanislav Bahor, Irena Sešek, Lili Hubej.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845