ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje in 12. skupščina ZBDS 

"Knjižničarji pred novimi izzivi"
Portorož - Avditorij,
27.-29. oktober 1997


P r o g r a m

Ponedeljek, 27. oktober  
8.00-14.00 Registracija udeležencev (Avditorij-recepcija)
9.00-10.00 Sprejem udeležencev (Avditorij-predprostor)
  Velika dvorana
10.00-12.15 Otvoritev posvetovanja
Pozdravni nagovori
Ob petdesetletnici društva bibliotekarjev
Podelitev Čopovih diplom in nagrad Kalanovega sklada
Uvodni referat:
Mirko Nidorfer, dr. Jože Urbanija: "Izzivi, bojazni in pričakovanja"
Plenarno srečanje
12.15–14.00 Odmor in kosilo
14.00-18.00 Izlet po izbiri
14.00-18.00 Knjižničarska stroka in knjižničarji
(Moderatorka: Jelka Gazvoda)
14.00-15.30 Eva Kodrič-Dačić: "Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu" 
dr. Tatjana Aparac: "Biti bibliotekar – jučer, danas, sutra" 
dr. Silva Novljan: "Profesionalizem, pogoj za uspeh" 
Jelka Gazvoda: "Upravljanje človeških virov in razvoj karier v večji knjižnici" 
15.30-16.00 Odmor
16.00-18.00 Vera Gradišar, mag. Nada Češnovar: "Kaj motivira knjižničarje zaposlene v javnih zavodih" 
dr. Matjaž Žaucer: "Ali smo knjižničarji sami največja ovira razvoju knjižničarstva" 
dr. Martin Žnideršič: "Bibliofilstvo" 
Sandra Kurnik Zupanič, Varja Praznik, mag. Vlasta Stavbar:
"Specifičnost kadrov v domoznanski dejavnosti"
Jadranka Matič-Zupanćić: "Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice" 
18.00-18.15 Odmor
18.15-19.00 Predstavitve sponzorjev (Lange & Springer, Ebsco)
20.30 Skupna večerja (Hotel Metropol)
Torek, 28. oktober  
  Velika dvorana
9.00-12.30 Potrebe uporabnikov – novi izzivi za knjižničarje
(Moderatorka : Jadranka Matić Zupančič)
9.00-10.30 Vilenka Jakac-Bizjak: "Organiziranje mreže poslovnih informacij v javnih knjižnicah" 
Blanka Bošnjak: "Vloga mladinskih knjižničarjev pri razvijanju bralnih interesov mladih" 
Desanka Tavčar-Pernek: "Knjižnica je tudi okolje za uresničevanje drugačnih duhovnih in intelektualnih interesov bralcev" 
Milena Perko, Darja Kramberger: "Mariborska knjižnica in uporabniki v tretjem življenjskem obdobju" 
10.30-11.00 Odmor
11.00-12.30 Elizabeta Hriberšek Balkovec: "Mladinski knjižničar – da!" 
Jože Škorjanc: "Šolski knjižničar v procesu raziskovalne dejavnosti mladih" 
Lenka Perko: "Pomen knjižničarjev za razvoj in pospeševanje dela mladih raziskovalcev" 
Jože Gorenc: "Pomen uporabe kvalitativnega raziskovanja za delo pri referenčnem procesu" 
12.30.-14.30 Odmor in kosilo
14.30-17.00 Izobraževanje knjižničarjev in uporabnikov
(Moderatorka: Zlata Dimec)
dr. Jadranka Lasić-Lazić, Radovan Vrana: "Nestaje li knjižničarska struka?" 
mag. Primož Južnič: "Bibliotekarji in računalniška znanja" 
mag. Melita Ambrožič: "Strokovne kvalifikacije in akreditacija izobraževalnih programov? 
Sabina Fras: "Izobraževanje knjižničarjev za jutri: Delovna praksa-druga polovica znanja
mag. Dubravka Stančin-Rošić: "Uloga permanentnog obrazovanja u stvaranju i sačuvanju kompetentnosti" 
Saša Zupanič: "Poučevanje uporabe informacijskih sistemov temelječe na poznavanju mentalnih modelov uporabnikov" 
17.00-17.30 Odmor
17.30-18.00 mag. Marta Seljak: "COBISS na pragu drugega desetletja" 
18.00-19.00 Predstavitve sponzorjev (UMI, Minerva, Swets)
  Bela dvorana
9.00-10.30 "Knjižničarji in razvoj informacijskih tehnologij"
(Moderatorka: Helena Pečko-Mlekuš)
Anamarija Rižić-Hristovski, Ljupčo Todorovski, Sonja Pogačnik, Boža Obreč: "Predstavitev medicinskih virov na WWW"
Lidija Vodopivec, Maja Vihar: "Elektronske revije"
Vida Močnik, Alenka Logar Skobir: "Spremenjeni vlogi knjižničarja in uporabnika v medknjižnični izposoji" 
Marko Nemec-Pečjak: "Infonomika dela na domu – za knjižničarja / informatika" 
10.30-11.00 Odmor
11.00-12.30 Okrogla miza sekcije za specialne knjižnice:
"Vpliv Internet/WWW in elektronskih informacijskih storitev na vlogo in delo specialnih knjižnic"
(Moderatorka: mag. Zdravka Pejova)
12.30-14.30 Odmor in kosilo
14.30-16.00 Okrogla miza: "Potujoči knjižničar"
(Moderatorka: Barbara Kovar)
16.00-16.15 Odmor
16.15-17.15 Predstavitev:
Martin Grum: "Slovenski biografski leksikon, slovenska bio-bibliografska zbirka podatkov in COBISS" 
17.15-18.00 Odmor
18.15-20.00 12. skupščina ZBDS
(poročilo o delu, statut in volitve novih organov ZBDS.)
  Rdeča dvorana
11.00-12.30 Razgovor s predstavniki bibliotekarskih društev iz tujine
(Moderator : Ivan Kanič)
Sreda, 29. oktober  
  Velika dvorana
9.00-11.00 Okrogla miza sekcije za splošne knjižnice:
"Knjižničar, knjižnično gradivo in uporabnik v splošnoizobraževalni knjižnici"
(Moderatorka: Martina Salobir)
11.00-11.30 Odmor
11.30-13.00 Plenarno zasedanje (skupščina) z zaključki posvetovanja in razpravo
  Bela dvorana
9.00-11.00 Okrogla miza sekcije za šolske knjižnice:
"Kje smo šolski knjižničarji danes"
(Moderatorka: Nataša Kuštrin-Tušek)
11.00-11.30 Odmor
  Rdeča dvorana
9.00-11.00 Okrogla miza sekcije za visokošolske knjižnice:
"Izobraževanje zaposlenih v visokošolskih knjižnicah – možnosti in perspektive"
(Moderator: dr. Matjaž Žaucer)
11.00-11.30 Odmor
13.30-17.00 Izlet po izbiri (vožnja z ladjo-restavracijo)

Programski odbor:

Mag. Melita Ambrožič (predsednica), Daniela Leskošek, Srečko Maček, Dragica Turjak,

Sponzorji posvetovanja:

 • Ebsco, Munchen, Nemčija
 • Lange & Springer, Berlin, Nemčija
 • UMI, Cuckfield, Velika Britanija
 • Minerva, Dunaj, Avstrija
 • Swets & Zeitlinger GmbH, Frankfurt, Nemčija
 • Expo-Art, Ljubljana , Slovenija
 • KG Saur Verlag, Munchen, Nemčija
   
 • Občina Piran
 • Droga Portorož
 • Mlinotest Ajdovščina
 • Fructal Ajdovščina
 • Pršutarna Lokve
 • Pekarna Koper
 • Kras Sežana

Tehnična podpora posvetovanja:

 • Institut informacijskih znanosti, Maribor.
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845