ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

"Knjižnične zbirke - izgradnja in upravljanje"
Bled,
6. november 1995


Slika 1
Festivalno dvorano na Bledu so za tri dni »okupirali« slovenski knjižničarji.Slika 2 
Pozdravni nagovor predsednika Društva slovenskih pisateljev g. Evalda Flisarja.Slika 3
Predsednica Društva bibliotekarjev Hrvaške 
mag. Dubravka Kunštek in predsednik ZBDS Ivan Kanič.Slika 4
G. Elizabeth Simon pozdravlja udeležence v imenu 
Nemškega bibliotekarskega inštituta.Slika 5
»Čopovci« oziroma dobitniki Čopovih diplom za prizadevno 
delo na področju knjižničarstva.Slika 6
Slavica predstavlja referat o nabavi in nabavni politiki v Mariborski knjižnici.Slika 7
Razprave so bile živahne - direktorja dveh osrednjih 
splošnoizobraževalnih knjižnic, celjske in kranjske.Slika 8
Razprava o besedilu etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev 
- vsi resni, zamišljeni …Slika 9
Strokovna posvetovanja knjižničarjev 
so zanimiva tudi za založnike.Slika 10
Le kaj nam bodo ponudili založniki novega?Slika 11
Če bodo knjižnice imele v svojih zbirkah tudi videokasete,
 bo pouk kemije, fizike, biologije… bolj zanimivSlika 12
Zadnje jesensko listje na razstavnem prostoru.Slika 13
In smo dočakali tudi ta dan.Slika 14
 »Mednarodna« razprava ob brskanju po novem CD-ju 
- predsednica hrvaškega društva in NUK-ovci.Slika 15
Vsaka stvar ima svojo življenjsko dobo - tudi knjiga!Slika 16
NUK svoja promocijska gradiva na ogled (in za prodajo) postavi
															
	
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845