ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   

P R O G R A M

Angleška različica strani

ČETRTEK, 20. 10. 2011

8.00–12.00 Registracija udeležencev
10.00–10.45 OTVORITEV, NAGOVORI, KULTURNI PROGRAM
10.45–11.30 PLENARNO PREDAVANJE
dr. Ingrid Parent: Libraries – a force for change / Knjižnice – gibalo sprememb
11.30–12.00 Odmor
12.00–13.30 KNJIŽNICE - ZNANJE, KULTURA, ODPRTOST
Borut Gombač:
Pisatelj in knjižničar – en pogled na dveh ravneh
Mitja Čander: Prepletanje svetov v EPK 2012
Alma Čaušević: Knjižnice v EPK 2012
13.30–15.30 Kosilo
15.30–16.00 PREDSTAVITVI
Iulian Herciu: Simplicity is the ultimate complexity / Zapletene izzive rešujemo na enostaven način
Stephan Hanser: Fully integrated solution for search, procurement and access of E-books / Celostna rešitev za iskanje, pridobivanje in dostop do elektronskih knjig
16.00–18.00 URESNIČEVANJE POSLANSTVA Z DOBRIM VODENJEM IN ZNANJEM
mag. Tatjana Žagar:
Poslanstvo knjižnice: odprt prostor prebujanja potencialov. Zakaj pa ne?
Matjaž Kek: Kaj imata skupnega knjižnica in nogomet?
Viki Grošelj: Vodenje tima in individualistov – kaj je težje: osvojiti osemtisočaka ali voditi odpravo zvezd
Tomaž Mihelin Ritlop: Odnosi z javnostmi kot funkcija vodenja
18.30–19.30 Volilni Občni zbor ZBDS
20.30–00.00 PODELITEV STANOVSKIH NAGRAD
(Lutkovno gledališče Maribor)

PETEK, 21. 10. 2011

8.30–9.00 Jutranja kava z upravnim odborom ZBDS
8.30–12.00 prevzem vstopnic za Mreženje v praksi II
9.00–10.30 PLENARNI PREDAVANJI
dr. David Nicholas:
Implications of the digital transition for libraries / Vplivi digitalne tehnologije na knjižnice
Vigdis Moe Skarstein: From paper to pad – challenges for the future / S papirja na tablico – izzivi za prihodnost,
dodatna datoteka- priloga, video vsebina 1, video vsebina 2
10.30–10:45 Odmor
10.45–12.45 KNJIŽNICE KOT MEDIJ KOMUNIKACIJE
dr. Tanja Oblak Črnič: Bralne navade in informacijska (ne)moč interneta
Miro Pušnik: V knjižnico za zabavo: visokošolska knjižnica kot družabni prostor
Simona Resman: Knjižnica za družine
Maja Miklič: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delu z uporabniki v šolski knjižnici
Tanja Tuma, Tjaša Urankar: Knjigajmo migajmo – je mogoče branje najstnikom prodati za zabavo?
12.45–14.45 Kosilo
14.45–16.45 KNJIŽNICE IN INOVATIVNE POBUDE
mag. Anamarija Rožić, mag. Nada Tržan-Herman, Tatjana Kodela, Tomaž Pevec:
Splošne knjižnice za zdravje občanov: rezultati pilotskega projekta
Urška Bajda, Maja Abramič: Šolski knjižničar kot koordinator mednarodnih projektov šole

Predstavitve:
Ivan Kanič:
Slovenski besedilni korpus bibliotekarstva – najsodobnejša slovaropisna podpora bibliotekarski terminologiji
dr. Luka Šušteršič: Openaccess.si: slovenska spletna stran posvečena odprtemu dostopu
Alenka Blatnik, Matija Brumen: EODISE: nov vmesnik za enoten dostop do EOD katalogov
Srečko Bončina: Nov iskalnik Narodne in univerzitetne knjižnice
16.45–17.00 Odmor
17.00–18.00

okrogla miza
KNJIŽNIČARJI MED CENZURO, PRIPOROČILNIMI SEZNAMI IN ETIKO
(Sekcija za mladinsko knjižničarstvo)

19.00–00.00

A
Mreženje v praksi II – Spoznavanje Maribora

SOBOTA, 22. 10. 2011

8.30–9.00 Jutranja kava s strokovnim odborom ZBDS
8.30–16.00 Prevzem potrdil o udeležbi na strokovnem posvetovanju
9.00–11.00 DESETLETJE IZZIVOV V KNJIŽNIČARSTVU
dr. Eva Kodrič-Dačič:
Med bibliotekarskimi deklaracijami in knjižničarsko prakso
mag. Damjana Tizaj: Slovenske knjižnice v številkah 2001-2010
mag. Gorazd Vodeb: Značilnosti razvoja slovenskih splošnih knjižnic: kaj nam lahko povedo podatki iz meritev razvitosti?
Milena Bon: Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2010
mag. Jelka Gazvoda: Deset let zakona o knjižničarstvu – desetletje priložnosti za splošne knjižnice
10.00–11.30 Odmor
11.30–13.00

mag. Majda Steinbuch: Šolsko knjižničarstvo - knjižničarstvo v dveh sistemih
dr. Melita Ambrožič, Damjana Vovk: Visokošolske knjižnice in »standardi« – normiranje ali organizacija in evalvacija
dr. Primož Južnič: Izobraževanje knjižničarjev – izzivi in realnost Bolonjske prenove
mag. Sabina Fras Popović: Branje za plažo – poletni izzivi ob spremembah zakonodaje

13.00–14.00 Odmor
14.00-15.30

okrogla miza
DESETLETJE IZZIVOV V KNJIŽNIČARSTVU
(Sekcija za izobraževanje in kadre)

15.30-15.45 Odmor
15.45-17.00 B
delavnica
ALI MNENJE ZAPOSLENIH ŠTEJE? SEVEDA.
C
delavnica
STILSKA PREOBRAZBA
17.00-17.30 Zaključek posvetovanja
Pokrovitelji posvetovanja:
Ministrstvo za kulturo RS, ProQuest, Swets Information Services, BETAX d.o.o., Burgundy Information Services, EBSCO Information Services, Emerald, F.Delbanco & Co., Ovid Technologies, Oxford University Press / Oxford Journals, Thomson Reuters, Lutkovno gledališče Maribor

Strokovno posvetovanje bo potekalo v novem hotelu City na Lentu.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa

***

Spremljevalne dejavnosti:

 • predstavitev domačih in tujih sponzorjev, predstavitev publikacij ZBDS in publikacij Zavoda za šolstvo RS, predstavitev nagrajencev ZBDS 2011
 • ZBDS za prvoprestopnike – četrtek, 20.10.2011 ob 18.00
 • Spoznavanje domoznanskih zgodb II – Maribor – petek, 20.10.2011 ob 19.00
 • Kaj bi morali vedeti o IFLI – srečanje z dr. Ingrid Parent, predsednico IFLE – petek, 21. 10. 2011 ob 11.00
 • Odprte seje organov oziroma delovnih teles ZBDS – petek, 21. 10. 2011:
  • 10.00 seja IO sekcije za potujoče knjižnice
  • 14.00 seja IO sekcije za visokošolske knjižnice
  • 15.00 seja IO sekcije za mladinsko knjižničarstvo
  • 16.00 seja IO sekcije za splošne knjižnice

***

PROGRAMSKI ODBOR: dr. Melita Ambrožič, dr. Primož Južnič, Ivan Kanič, dr. Alenka Kavčič-Čolić, dr. Mojca Kotar, mag. Franci Pivec, mag. Sabina Fras Popović

ORGANIZACIJSKI ODBOR: mag. Sabina Fras Popović, Sandra Kurnik Zupanič, mag. Petruša Miholič, Liljana Klemenčič, mag. Špela Razpotnik, Irena Sešek, mag. Maja Božič

***

ARHIV OBVESTIL

obvestilo: 1. oktober 2011

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845