ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

"KAKOVOST V VISOKOŠOLSKIH IN SPECIALNIH KNJIŽNICAH"

3. skupno posvetovanje Sekcije za specialne in Sekcije za visokošolske knjižnice
(Ljubljana, TR3, 23. oktober 2008)

P r o g r a m

Četrtek, 23. oktober 2008
8.00-9.00 REGISTRACIJA, OGLED PONUDBE SPONZORJEV
9.00-9.30 Pozdravni nagovori
  VODENJE IN VREDNOTENJE KAKOVOSTI V KNJIŽNICAH
9.30-10.00 dr. David Bawden, dr. Lyn Robinson in dr. Andrew Calvert:
Value and impact: new trends in evaluating library and information services
10.00-10.30 dr. Roswitha Poll:
Quality management in academic libraries
10.30-10.45 Razprava
10.45-11.15 Odmor
  MODELI NA PODROČJU VODENJA KAKOVOSTI V KNJIŽNICAH
11.15-11.30 dr. Polona Kovač:
Modeli odličnosti kot orodje izboljšav v javnem sektorju
11.30-11.45 mag. Marjetka Strle-Vidali: Predstavitev zahtev standarda ISO 9001 : 2000:
načela vodenja kakovosti in poslovne odličnosti
11.45-12.00 Tatjana Žagar:
Knjižnica od kakovosti do odličnosti
12.00-12.15 mag. Anamarija Rožić:
Celovito obvladovanje kakovosti v knjižnicah : Pot do zadovoljnih strank?
12.15-12.30 dr. Melita Ambrožič:
Kakovost univerze in visokošolske knjižnice
12.30-13.00 Razprava
  PREDSTAVITEV POSTERJEV
13.00-13.05 Dunja Legat, dr. Jerneja Ferlež, Branka Kerec in Sandra Kurnik Zupanič: Samoevalvacija knjižnične dejavnosti Univerze v Mariboru
13.05-13.10 mag. Petruša Miholič:
SIST EN ISO 9001:2001 v knjižnici Inštituta za varovanje zdravja Repunblike Slovenije
13.10-13.15 mag. Gorazd Vodeb:
Merjenje elektronskih virov v knjižnični zbirki
13.15-14.30 Kosilo, ogled posterjev, ogled ponudbe sponzorjev
  OBLADOVANJE KAKOVOSTI V SLOVENSKIH KNJIŽNICAH -
PRIMERI DOBRE PRAKSE
14.30-14.45 Kristina Hacin Ludvik, mag. Maja Božič in dr. Primož Južnič:
Ugotavljanje kakovosti prakse študentov bibliotekarstva v specialnih in visokošolskih knjižnicah
14.45-15.00 Polona Car:
Obvladovanje kakovosti v knjižnici Evropskega parlamenta
15.00-15.15 mag. Sabina Fras Popovič:
Izziv prihodnosti: vodenje kakovosti ali kakovost vodenja
15.15-15.30 mag. Angela Čuk in mag. Evridika Morosini Berus:
Celovito obvladovanje kakovosti v Krki, d.d. in njeni knjižnici
15.30-15.45 Miro Pušnik in Tatjana Intihar:
CTK kot prva slovenska knjižnica vključena v index BIX
15.45-16.15 Razprava
16.15-16.30 ZAKLJUČKI POSVETOVANJA

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe urnika.
 

PROGRAMSKI ODBOR

Nataša Glavnik (predsednica)
mag. Maja Božič (podpredsednica)
dr. Melita Ambrožič
mag. Angela Čuk
Kristina Hacin-Ludvik
dr. Primož Južnič
mag. Anamarija Rožić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

mag. Maja Božič (predsednica)
Nataša Glavnik (podpredsednica)
Anita Breceljnik
mag. Simona Juvan
Martina Kerec
Boštjan Mur
Igor Zemljič

Dodatne informacije

mag. Maja Božič: maja.bozic@gozdis.si
Nataša Glavnik: natasa.glavnik@dz-rs.si

Izvedbo posvetovanja so omogočili

POKROVITELJ POSVETOVANJA
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

SPONZORJI POSVETOVANJA
Atlantis
Cabi
J. V. Valvasor d. d. o., tuja in domača literatura
Krka d. d.
Ovid
Proquest
Swets

OSTALI
Gorenje gospodinjski aparati, d. d., Slovenija

Posvetovanje po posvetovanju

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845