ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo

»Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju«
Portorož, Kongresni center Bernardin, Smaragdna dvorana,
24. - 26. oktober 2005


P r o g r a m

Ponedeljek, 24.oktober
8.00 -10.00 Registracija in sprejem udeležencev
10.00 - 11.15 Pozdravne besede
Podelitev Čopovih diplom in priznanj
Podelitev nagrad Kalanovega sklada
11.15 - 12.30 UVODNI REFERATI
(Moderatorka: Mojca Dolgan Petrič)

mag. Franci Pivec: Knjižnice in elektronsko okolje: prihodnost ni več to, kar je bila
mag. Jože Zrimšek: Pomen e-vsebin za razvoj informacijske družbe
mag. Zoran Krstulović: Digitalna knjižnica: izziv in prihodnost knjižnic
12.30 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 15.30 E-KNJIŽNICA: TRADICIONALNO IN SODOBNO
(Moderator: mag. Franci Pivec)
dr. Primož Južnič: Integracija tradicionalne in digitalne knjižnice, skozi trnje k zvezdam?
dr. Eva Kodrič-Dačić: Zunaj Gutenbergovega vesolja
mag. Alenka Kavčič-Čolić: Bibliotekarstvo v informacijski družbi
dr. Miha Kovač: Elektronsko založništvo: komunikacijska revolucija ali papirnati tiger?
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
Predstavitev sponzorjev (OVID)
Odmor
16.30 - 18.00 PRIDOBIVANJE, OBDELAVA IN HRANJENJE E-VIROV
(Moderatorka: dr. Eva Kodrič-Dačić)
Tanja Tuma: Knjižničarji, založniki in knjigotržci – partnerji na knjižni polici
mag. Karmen Štular Sotošek: Vidiki tveganja pri pridobivanju e-virov
dr. Alenka Šauperl, dr. Jerry D. Saye: Opis dokumentov in možnosti za njihov priklic v svetovnem spletu
Tomaž Ulčakar: Ohranjanje elektronskih virov za prihodnost
18.00 - 18.15 PREDSTAVITEV:
mag. Melissa Hagemann: Open access to scholarly communications / Prosti dostop do znanstvenih objav
18.15 - 19.00 Predstavitev sponzorjev (BETAX, EBSCO)
20.00 - Slavnostna večerja in družabni večer z ansamblom Faraoni (GH Bernardin)
Torek, 25. oktober  
9.00 - 10.30 USTVARJANJE IN ORGANIZACIJA E-VIROV
(Moderator: mag. Zoran Krstulović)
Ivan Kanič: Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani – digitalna univerzitetna knjižnica?
Ilona Hegykozi: Digitisation in Hungarian libraries - practice, planning, policy / Digitalizacija v madžarskih knjižnicah - praksa, načrti in politika
Judit Zagorec-Csuka: Digitalizacija madžarskega domoznanskega in leposlovnega gradiva v Prekmurju
Alemka Belan-Simić: Opis, pravila i problemi vezani uz elektroničku građu u izdanjima Hrvatskog knjižničarskog društva / Publikacije Hrvaškega knjižničarskega društva s področja elektronskih informacijskih virov
10.30 - 11.00  Predstavitev sponzorjev (EBSCO)
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.30 DOSTOP, PONUDBA IN UPORABA E-VIROV IN STORITEV (Moderatorka: mag. Alenka Kavčič-Čolić)
mag. Gorazd Vodeb: Vzpostavitev storitve oddaljenega dostopa do informacijskih virov v Narodni in univerzitetni knjižnici
mag. Anamarija Rožić-Hristovski, mag. Iztok Humar: Testiranje uporabnosti knjižničnih portalov: ocena portala MojaKnjižnica@CMK
Breda Karun: Portal KAMRA
Miro Pušnik, mag. Gorazd Vodeb: Enotni uporabniški vmesniki in združevalni iskalniki – nov pristop k iskanju po elektronskih virih v knjižnicah
mag. Janez Jug: Uporaba zbirke visokošolskih del: Dela FDV
13.30 - 15.00 Odmor za kosilo
15.00 - 16.15 PREDSTAVITVE (Moderatorka: Irena Sešek)
mag. Zoran Krstulović: Evropska knjižnica (TEL)
mag. Darko Balažic, mag. Karmen Štular Sotošek: Partnerstva pri oblikovanju in ponudbi e-storitev: TEL-ME-MOR
dr. Janez Štebe: Prototip povezovanja knjižničnega kataloga in elektronsko dostopnih gradiv Arhiva družboslovnih podatkov
mag. Danilo Dolenc: Nova diseminacijska paradigma na Statističnem uradu Republike Slovenije in sodelovanje s splošnimi knjižnicami pri posredovanju statističnih podatkov
16.15 - 16.30
16.30 - 17.00
Predstavitev sponzorjev (OVID)
Odmor
17.00 - 18.30 Volilna skupščina ZBDS (Dvorana Adria)
20.00 - Kulturni večer: Nepozabni piknik s tvojo ženo
(Izvaja: Gledališče smeha, Koper; Smaragdna dvorana)
Sreda, 26. oktober  
8.30 - 10.30 IZOBRAŽEVANJE KNJIŽNIČARJEV IN UPORABNIKOV ZA E-KNJIŽNICO (Moderatorka: Sandra Kurnik-Zupanič)
dr. Terry L. Weech: Education for digital librarianship / Izobraževanje za digitalno knjižničarstvo
dr. Melita Ambrožič: Sodobne potrebe in izzivi v izobraževanju knjižničarjev
Mojca Dolgan Petrič:
Razvoj kariere in kadrovski management v knjižnicah
dr. Maksimilijan Gerkeš
: Spletno usposabljanje za uporabo e-storitev IZUM-a
dr. Maja Žumer: Nove razmere, novi izzivi: prenova študijskega programa na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
dr. Tatjana Aparac Jelušić: Bolonjski proces i studij informacijskih znanosti / Bolonjski proces in študij informacijske znanosti
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 13.00 OKROGLA MIZA: Slovenski knjižničar v 21. stoletju: poklic, izobrazba, vstop v stroko, napredovanje
(Moderator: dr. Miha Kovač)
Uvodne teze za razpravo:
- Formalno izobraževanje in vstop v stroko
- Permanentno izobraževanje
- Napredovanje in kariera
- Položaj in promocija poklica v družbi
- Organiziranost knjižničarjev
13.15 - 14.30 Zaključek posvetovanja

Programski odbor

dr. Melita Ambrožič (NUK, Ljubljana), Zoran Krstulović (NUK, Ljubljana), Matjaž Musek (Onkološki inštitut, Ljubljana), mag. Franci Pivec (IZUM, Maribor), dr. Maja Žumer (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo).

Organizacijski odbor

Nataša Kuštrin-Tušek (Šolski center Nova Gorica), mag. Stanislav Bahor (NUK, Ljubljana), Mojca Dolgan-Petrič (CTK, Ljubljana), Lili Hubej (NUK, Ljubljana), Tjaša Klemenčič (Osnovna šola Frana Erjavca, Nova Gorica), Evgen Koštial (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Koper), Sandra Kurnik Zupanič (UKM, Maribor), Smiljana Pejanovič (CTK, Ljubljana), Martina Rozman-Salobir (Osrednja knjižnica Celje), Irena Sešek (NUK, Ljubljana).

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845