ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


mag. Slavica Rampih
Mariborska knjižnica

Utemeljitev nagrade:

Strokovna publikacija Nabavna politika v splošnih knjižnicah avtorice Slavice Rampih je rezultat večletnega strokovnega razmišljanja, ki temelji na poglobljenih dolgoletnih praktičnih izkušnjah bibliotekarke. Izjemno zanimanje za temeljne procese v knjižnici je praktične izkušnje prepletlo s študijskim raziskovanjem, v katerem je avtorica v letih strokovnega dela nadgradila svoja razmišljanja o nabavni politiki. Strokovna monografija je zelo dobro umeščena v čas in prostor, saj je izredno aktualna in ob nenehnem, pogosto neubranem, dialogu med založniki in knjižničarji prinaša bibliotekarju praktiku zanimive ugotovitve in pojasnila ter tako omogoča jasnejši vpogled v širino pojma nabavna politika. Istočasno vnaša v naš prostor tudi jasno formuliran pojem odgovornosti knjižničarjev za oblikovanje knjižnične zbirke in razumevanje nabavne politike kot celovitega procesa, s katerim knjižnica uresničuje svoje poslanstvo v lokalnem okolju. Pri tem izpostavlja vse segmente kot dele enovitega in usklajenega procesa. Avtorica s tem dokazuje, da so vizija, poslanstvo, knjižničarji, založniki, uporabniki, strateški razvoj, zahteve lokalnega okolja, pritožbe in povpraševanje med seboj nujno prepleteni pojmi, ki v nabavni politiki kot celota udejanjajo plemeniti pomen besede politika, ker usmerja, vodi in ureja razmere na določenem družbenem področju in s tem bogati knjižnice tam, kjer se uporabniku najbolj približajo. Publikacija pomeni kot priročnik, vodič in učbenik pomemben prispevek k teoriji in praksi oblikovanja in izvajanja nabavne politike v slovenskih knjižnicah in je nedvomno priporočljivo branje za izobraževanje in boljšo prakso.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845