ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Tanja Merčun
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Utemeljitev nagrade:

Članek »New generation of catalogues for the new generation of users : a comparison of six library catalogues« avtorice Tanje Merčun, napisan v soavtorstvu z dr. Majo Žumer, je bil objavljen v reviji Program - electronic library and information systems, in nedvomno sovpada s tokratno razpisano tematiko Kalanovega sklada 'Odziv knjižnic na zahteve novih generacij uporabnikov ob ponujenih možnostih najsodobnejše tehnologije'. Članek opisuje težave in vprašanja, s katerimi se soočajo spletni knjižnični katalogi in ugotavlja, kako so se knjižnice spopadle z razvojem naslednje generacije katalogov in jih primerja z orodji kot je komercialni Amazon. Avtorica je v poglobljeni študiji katalogov potrdila, da je tradicionalni katalog ostal daleč zadaj, posodobljeni katalogi pa se razvijajo v dveh smereh, vendar avtorici ugotavljata, da nobeden od katalogov ne ponuja tako velike palete funkcij, kot Amazon, je pa enemu od katalogov v nekaterih značilnostih celo uspelo preseči Amazon. Članek prikazuje trenutno nezadovoljivo stanje knjižničnih katalogov in opozarja na nekatera pomembna vprašanja za delovanje knjižnice v okolju Splet 2.0 in prinaša nekaj potencialnih smernic za nadaljnji razvoj knjižničnih katalogov. Navedeni članek je bil v mednarodni strokovni javnosti že v letu objave osemkrat citiran, kar še dodatno dokazuje njegovo aktualnost in visok strokovni nivo. Tanja Merčun je kot mlada raziskovalka v zadnjih letih, poleg nagrajenega, objavila še 3 znanstvene članke, 10 strokovnih člankov, v sistemu SICRIS pa ima zabeleženih tudi 6 objavljenih prispevkov na konferencah.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845