ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


mag. Zoran Krstulović in
mag. Karmen Štular Sotošek
Narodna in univerzitetna knjižnica

Utemeljitev nagrade:

Zoran Krstulovič in Karmen Štular Sotošek sta samostojno ali v soavtorstvu s sodelavci objavila serijo najmanj desetih dokumentov o teoriji in praksi digitalizacije knjižničnega gradiva, predvsem v okviru sodelovanja v tovrstnih projektih na slovenski in mednarodni ravni. Izpostavljamo publikaciji Infrastructure for quality control in Best practice examples in library digitisation, ki sta nastali v okviru projekta Europeana Travel v letih 2009-2011. Deli prinašata izbor najboljših praks s področja sodobne knjižnične digitalizacije in poskušata opredeliti standarde, ki zagotavljajo najboljšo kakovost prenosa knjižničnega gradiva v digitalno okolje. Izbor dobrih praks in priporočil je rezultat študije digitalizacije v knjižnicah šestnajstih evropskih držav in analize razvojnih rezultatov preteklih projektov EU, ki so vplivali na postopke digitalizacije v knjižnicah. Deli temeljita tudi na študiju literature s tega področja in tam, kjer partnerji ne razpolagajo s posnemanja vrednimi praksami, ponudita najboljše module drugih kulturnih institucij. Tako uporabljena metodologija daje dokumentu resnično multidisciplinarno in mednarodno razsežnost. Dokumenta sta recenzirana in vključujeta tudi recenzijska mnenja treh zunanjih strokovnjakov.
Različne dimenzije digitalizacije so v delih skrbno strukturirane v tri temeljne vidike, to je tehnološki, organizacijsko-upravljavski in uporabniški vidik. Pri vsakem predstavljenem modelu so pojasnjene njegove vrednosti in zakaj ga je priporočljivo posnemati, kar daje dokumentom še posebno praktično uporabnost. Avtorja spodbujata sodelujoče v digitalizaciji, da svoje izkušnje in izsledke dokumentirajo in objavljajo na svetovnem spletu ter tako ponudijo v mednarodno izmenjavo znanja in idej. Zagovarjata namreč ugotovitev, da lahko digitalizacija v knjižnicah in drugih kulturnih institucijah najhitreje napreduje le z intenzivno izmenjavo najboljših praks in uporabo skupnih standardov. Obe deli sta na spletu javno dostopni z namenom, da bi knjižnice in druge kulturne institucije, ki stopajo na pot digitalizacije ali po njej že smelo korakajo, v njih našle odgovore na tipična ključna razvojna vprašanja.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845