ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Martina Rozman Salobir
Osrednja knjižnica Celje

Utemeljitev nagrade:

Martina Rozman Salobir je v specialistični nalogi z naslovom Organizacija knjižničnih zbirk v novi zgradbi Osrednje knjižnice Celje v strokovno znanstveno besedišče prenesla projekt priprave modela organizacije knjižničnih gradiv in problematiko, ki je zelo dobro poznana slehernemu knjižničarju: v realnem okolju knjižničnega prostora postaviti zbirko tako, da bo obisk knjižnice za uporabnike prijetno doživetje. Naloga, ki je rezultat raziskovanja, odkrivanja, iskanja in sodelovanja, prinaša enega od možnih načinov, kako lahko knjižnica z domiselno postavitvijo gradiva v uporabniku zbudi nove ali pozabljene interese. V nalogi je močno prisotna povezava med iskanjem dveh odgovorov: kako knjižnično zbirko dojame uporabnik in kako knjižnično zbirko dojema strokovnjak – knjižničar. Ob tem se v delu loteva tudi izziva, ki ga tako pred bralca kot knjižničarja postavlja prosti pristop gradiva in problematike združevanja ločeno zastavljenih knjižničnih zbirk. Ob tem pa ves čas oblikovanja modela sledi enemu od glavnih ciljev, ki si jih je skupina za pripravo projekta zadala, in sicer »upoštevanje različnih pristopov uporabnikov k iskanju in izbiri ter uporabi knjižničnih gradiv, tako z vidika splošnega pristopa k iskanju in izbiranju, kot glede uporabe posameznih vsebinskih sklopov gradiva« (Rozman Salobir, 2007, str. 24).

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845