ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


mag. Mojiceja Podgoršek
OŠ Jurija Vege Moravče

Utemeljitev nagrade:

Članek Vpliv knjižničnih informacijskih znanj na informacijsko pismenost učencev tretjih razredov Osnoven šole Jurija Vege v Moravčah, objavljen v reviji Šolska knjižnica, je nastal na temelju magistrskega dela Motivacija za uporabo storitev šolske knjižnice, ki ga je avtorica zagovarjala na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2008 pod mentorstvom dr. Silve Novljan. V raziskavi je avtorico zanimalo, ali lahko učence in učitelje tretjih razredov z izobraževanjem v okviru programa knjižničnih informacijskih znanj motivirajo za večjo izposojo in uporabo strokovne literature, ki je pomemben vir znanja in samostojnega učenja. Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci, ki so bili deležni ur ponavljanja in utrjevanja vsebin knjižničnih informacijskih znanj, pridobili več znanja o uporabi knjižnice in njenih virov in si izposodili več strokovne literature.

V reviji Knjižnica je objavila članek UDK in otroci. V njem ugotavlja, da bi lahko učence že v osnovni šoli motivirali, da bi si s pomočjo ustrezne spominske tehnike zapomnili vseh devet glavnih skupin UDK in jim tako približali klasifikacijo. Poznavanje Univerzalne decimalne klasifikacije je danes zelo zaželeno, saj uporaba UDK kot iskalne strategije vodi k relevantnejšim zadetkom.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845