ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


mag. Mateja Ločniškar-Fidler
Mestna knjižnica Ljubljana

Utemeljitev nagrade:

Mag. Mateja Ločniškar-Fidler je med leti 2007 in 2009 objavila serijo strokovnih člankov, ki bralcem predstavljajo obdelavo neknjižnega gradiva in sodobne nosilce zapisov.

Dela izkazujejo poglobljeno poznavanje tematike, pregled širše avtoričine bibliografije pa pokaže že več kot deset let kontinuiranega ustvarjanja na področju. Svoja dela v prvi vrsti namenja kolegom praktikom in jih tako seznanja z novostmi na področju, z dilemami, pravili in konkretnimi rešitvami ter vprašanj, ki se pojavljajo pri obdelavi vedno novih nosilcev zapisov. Ob vsakem obravnavanem mediju avtorica sistematično in ilustrativno predstavi njegove tehnične lastnosti ter postopek katalogizacije znotraj sistema COBISS, in bralcu priporoči ustrezne priročnike, ki mu bodo pomagali pri nadaljnjih vprašanjih. V enem od del se bolj natančno posveti tudi vsebinski obdelavi videofilmov in pregledno prikaže relevantne UDK vrstilce, gesla in postopek vsebinskega opisovanja v formatu COMARC.

Vse večji delež neknjižnega gradiva v knjižnicah pove, da gre za pomembno področje raziskovanja in tudi zato so prispevki mag. Mateje Ločniškar-Fidler, kot ene izmed redkih avtoric na področju, tako dragoceni in dobrodošli. Kot avtorica vseskozi poudarja, da sta kvalitetna in konsistentna obdelava gradiva pomembni tako za uporabnika kot tudi za knjižničarja.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845