ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Renata Šolar

Utemeljitev nagrade:

Dr. Renata Šolar se je raziskovalno usmerila v novo področje: uporabo elementov geografskih informacijskih sistemov kot osnovo za navigacijo v digitalni knjižnici. V svojem doktorskem delu Digitalni katalog izabranih zemljovida kartografske zbirke Narodne i sveučilišne knjižnice, ki ga je pod mentorstvom prof. dr. Božidarja Tepeša pripravila in leta 2006 zagovarjala na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, je zasnovala izgradnjo digitalne zbirke zgodovinskih zemljevidov slovenskega ozemlja. Zasnova vključuje tako tehnične zahteve za digitalizacijo kot tudi metapodatkovni nabor ter funkcionalnost in vmesnik sistema za poizvedovanje in lahko služi kot osnova za podobne projekte digitalizacije kartografskega gradiva. Posebej pa je na primeru kartografskih prikazov Ljubljane in okolice iz različnih obdobij analizirala možnost prikaza kart po krajevno usklajenih slojih, vključno z ustreznimi geografskimi lastnimi imeni. Za navigacijo med različnimi viri v digitalni knjižnici pa je posebej zanimiva možnost povezovanja točk na zemljevidu z drugimi digitalnimi viri, na primer razglednicami in obratno, povezava vira, na primer portreta pesnika (v tem primeru Prešerna) z zemljevidom Ljubljane iz tistega časa.

V članku Use of GIS for presentation of the map and pictorial collection of the National and University Library of Slovenia (Infomation technology in libraries, dec. 2005, letn. 24, št. 4, str. 196-200) je s soavtorjem Daliborjem Radovanom možnost oblikovanja digitalne knjižnice, kjer so viri vezani na geografsko lokacijo v času, še podrobneje opisala. V članku je opisan postopek uskladitve koordinat na različnih zemljevidih, povezovanje toponimov iz različnih obdobij in povezovanje točk na zemljevidu z drugimi viri. V članku nakaže možne smeri razvoja GIS kot navigacijskega orodja v heterogenih digitalnih knjižnicah.
Časovni in krajevni vidik sta, kot kažejo raziskave, najpomembnejša kriterija iskanja in brskanja v informacijskih virih. Geografski informacijski sistem, kot ga v svojem delu predlaga Renata Šolar, predstavlja pomemben korak k omogočanju takega dostopa do virov v digitalni knjižnici.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845