ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Andrej Pogorelec

Utemeljitev nagrade:

Mag. Andrej Pogorelec je na osnovi svojega magistrskega dela Metodologija vsebinske obdelave leposlovja, ki je nastalo pod mentorstvom dr. Alenke Šauperl, objavil dva članka:

Opredelitev kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlovja. Knjižnica, 2006, let. 50, št. 1/2, str. 145-161. 
in
The alternative model of classification of belles-lettres in libraries. Knowledge organization, 2006, vol. 33, no. 4, str. 204-214.

Mag. Andrej Pogorelec, ki je zaposlen v Knjižnici Bežigrad, je s svojima prispevkoma posegel na področje klasifikacije leposlovja v splošni knjižnici. V prvem prispevku je izpostavil dilemo, ki jo knjižničarji pogosto srečujemo, ko v vsakdanji praksi želimo ugoditi bralcem in izpolniti zelo enostavno želje po dobri knjigi in pri tem izpostavil zelo pogosto razmišljanje o umetniškem in trivialnim vidikom. Osrednje mesto v predstavljenem alternativnem modelu razvrščanja leposlovja je namenil dvema možnima kriterijema za razvrščanje leposlovja za odrasle v splošni knjižnici: kakovosti in zahtevnosti. Razumevanje obeh kriterijev je osvetlil z vidika knjižničarske klasifikacije in literarne stroke. Pri tem pa je opozoril tudi na vlogo knjižničnega managementa pri upoštevanju ali neupoštevanju kriterija zahtevnosti pri razvrščanju leposlovja. V svojem razmišljanju je dileme, ki se porajajo knjižničarjem pri svetovanju bralcem o »dobri knjigi«, osvetlil vsaj s treh zornih kotov: pogled literarnega teoretika, pogled klasifikatorja in vodstveni pogled. Pri tem je na praktični problem uspešno navezal teoretična razmišljanja.

Drugi prispevek, izvirni znanstveni članek, objavljen v tuji periodiki, predstavljeno področje dopolnjuje s predstavitvijo organiziranosti razvrščanja leposlovja v splošnih knjižnicah v našem okolju ter rezultati raziskave. Na izhodiščih le-te je v prispevku predstavljen nov, alternativni model razvrščanja leposlovja. 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845