ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Jan Pisanski

Utemeljitev nagrade:

Jan Pisanski je na osnovi svojega diplomskega dela Spletne strani evropskih nacionalnih knjižnic, ki ga je zagovarjal na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, objavil dva članka v tujih revijah:

National libraries and their websites. Alexandria (Aldershot), 2005, vol. 17, no. 1, str. 49-58.  in
National library web sites in Europe: an analysis. Program (Lond., 1966), 2005, vol. 39, no. 3, str. 213-226.

V prvem je analiziral značilnosti dobro oblikovanih spletnih strani in poudaril pomen kvalitetne spletne strani za nacionalne knjižnice. V drugem pa je povzel svojo ekspertno študijo, v kateri je podrobno opazoval spletne strani izbranih evropskih nacionalnih knjižnic: Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Danske, Hrvaške, Italije, Poljske, Španije in Velike Britanije. Pri vseh je analiziral vstopno stran, strukturo spletišča glede na vsebino ter  analiziral prednosti in slabosti v primerjavi s priporočili. Spletne strani je potem med seboj primerjal po vsebinskih in nevsebinskih, predvsem oblikovnih, kriterijih. Primerjava kaže, da imajo spletne strani nacionalnih knjižnic skupno vsebinsko jedro in da razmeroma dobro sledijo splošnih priporočilom. Pregled tudi ni pokazal večjih razlik med spletnimi stranmi knjižnic z dvojno vlogo in tistih, ki opravljajo le nacionalno vlogo, kar je, glede na razlike v poslanstvu in storitvah, nekoliko presenetljivo. Posebej pa je zanimiv rezultat analize grozdov, ki knjižnice glede na značilnosti njihovih spletnih strani jasno razdeli v dve skupini po podobnosti.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845