ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Nagrajenka: izr.prof.dr. Maja ŽUMER, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Upravni odbor Kalanovega sklada je podelil nagrado dr. Maji Žumer za naslednje prispevke s področja bibliotekarstva, objavljene v tujem tisku v razpisnem obdobju 2003 – 2005:

  1. Implementation of Functional requirement for bibliographic records : European initiative. V FRBR/ PatricLe Boeuf, ed. Binghampton, Haworth Information Press, 2005. Str.229-237

  2. FRBR and FRANAR: subject access. V Knowledge organization and the global information society. Würzburg, Ergon Verlag, 2004. Str. 153-158.

  3. Slovenian cataloguing practice and FRBR: a comparative analysis. Soavtorica z Zlato Dimec in Gerhardom Resthiusom. Cataloging & Classification Quarterly, 39(3/4) 2005, str. 207-227.

  4. Online national bibliography. Soavtorica z Unni Knutsen. V: Encyclopedia of library and information science. New York, M. Dekker, 2003. Str. 1- 6.

Utemeljitev nagrade:

Dr. Maja Žumer je poleg tega, da je izredna profesorica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, petinsko zaposlena tudi kot raziskovalka v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Strokovno področje njenega raziskovalnega in razvojnega dela so online nacionalne bibliografije, načrtovanje in vrednotenje informacijskih sistemov za iskanje podatkov ter načrtovanje in vrednotenje uporabniških vmesnikov. Zadnja leta se ukvarja predvsem z modelom funkcionalnih zahtev za bibliografske podatke z vidika njegove implementacije.

Izjemna aktivnost v mednarodni zvezi bibliotekarskih društev IFLA, kjer je članica ali predsednica vsaj petih odborov in komisij ter članstvo v drugih strokovnih združenjih ji omogočajo številne objave, od gradiv za razpravo in obravnavo do znanstvenih in strokovnih člankov ali referatov ter poročil na mnogih mednarodnih konferencah.

Pregled čez večje število objavljenih besedil v tujem strokovnem tisku v letih med 2003 – 2005 nam pokaže izjemno spretnost pri afirmiranju slovenske bibliotekarske misli v tujini ter pri uveljavljanju študentov in njihov strokovnih del. Posebne zasluge ima tudi pri objavi obširnega besedila o slovenskih katalogizacijskih pravilih, ki jih je večinoma pripravila Zlata Dimec.

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845