ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Dr. Silva NOVLJAN, NUK, Center za razvoj knjižnic

Upravni odbor Kalanovega sklada je podelil nagrado dr. Silvi Novljan za strokovni prispevek (soavtorstvo znanstvene monografije), objavljen v razpisnem obdobju 2003 – 2005:

Knjižna kultura. Ljubljana, UMco, 2005. (Knjižna zbirka Premiera; 49. Knjige o knjigah).

Utemeljitev nagrade:

Dr. Silva Novljan je gotovo najpomembnejša in najprodornejša strokovnjakinja na področju razvoja splošnih knjižnic. To dokazujejo že vrsto let njeni prispevki v domačem in tujem tisku. V njih obravnava različne strokovne teme, vendar zmeraj z istim ciljem, naučiti knjižnične delavce na vseh pozicijah, kako oblikovati knjižnico po meri uporabnikov, ne da bi pri tem pozabili na svoje osnovno poslanstvo, to je posredovanje znanja in pospeševanje svobodnega dostopa do informacij.

S svojim prispevkom v raziskavi o ''bralni kulturi v novih razmerah založniške produkcije'' je posegla predvsem na področje kulturne politike v segmentu, ki zadeva založništvo, splošne knjižnice in bralno kulturo. Raziskava poudarja pomen dejanske ciljne pomoči države in pomen visoko razvitega strokovnega dela v knjižnicah za razvoj bralne kulture. Novljanova ugotavlja, da so splošne knjižnice pred pomembnimi spremembami in novimi izzivi, ki jih zahtevajo tudi organizacijske spremembe v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnice morajo prepoznati odločilno pozitivno vlogo načrtne nabavne politike, ki jo usmerjajo opredeljene nove ciljne potrebe.

Silva Novljan je edina avtorica, ki je že četrtič nagrajenka Kalanovega sklada. Tokrat nismo upoštevali njenih šestih člankov, ki so prav tako izšli v tem obdobju.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845