ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Ivan KANIČ, vodja Centralne ekonomske knjižnice,
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Upravni odbor Kalanovega sklada je podelil nagrado Ivanu Kaniču za naslednje strokovne prispevke, objavljene v razpisnem obdobju 2003 - 2005:

  1. Islovar : slovar informatike : poskusni snopič / [uredniški odbor Katja Benevol Gabrijelčič …et al.]. - Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 2004. - 20 str.

  2. Multilingual terminology : Linking national resources for European co-operation / Kanič, Ivan & Elisabeth Simon.
    V: Die erweiterte Europäische Union und Südosteuropa / 33. ABDOS – Tagung, Kiel, 24. bis 26. Mai 2004. - Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, 2005. - ISBN 3-88053-117-X. - Str. 30-48

  3. Terminološki kotiček : Gesli knjižnica in biblioteka. Knjižnica 48 (2004) 3, str. 208-210
    Terminološki kotiček : Zastareli izrazi. Knjižnica 48 (2004) 4, str. 203-209
    Terminološki kotiček : Okrajšave. Knjižnica 49 (2005) 1/2, str. 305-312.

Utemeljitev nagrade:

V bogati in raznovrstni profesionalni ustvarjalnosti Ivana Kaniča lahko kot rdečo nit zasledujemo skrb za izborno slovensko strokovno izrazoslovje na področju bibliotekarstva in informatike. Skoraj dve desetletji se kot aktivni in ustvarjalni član Komisije za terminologijo pri ZBDS, Terminološke komisije pri Slovenskem društvu Informatika ter Bibliotekarske terminološke komisije, ki je bila ustanovljena kot Sekcija za bibliotekarstvo pod okriljem Terminološke komisije SAZU, posveča predvsem bibliotekarski terminologiji in pripravi slovenskega bibliotekarskega terminološkega slovarja. Kodificiranje slovenske bibliotekarske terminologije temelji na evidentiranju strokovnih izrazov ali terminov, pomenski analizi termina in ugotavljanju sinonimnih odnosov med njimi, normiranju glede na knjižno normo in zahteve urejene terminologije. Obenem omogoča sestavo in izdajo tako enojezičnih razlagalnih kot večjezičnih prevajalnih slovarjev.

Izdelava večjezičnega bibliotekarskega terminološkega slovarja je bila zasnovana kot mednarodni projekt (Multilingual Dictionary of Library Terminology), za katerega je pripravil izhodišča in ga vodi od leta 1998. V njem je zajetih 16 evropskih jezikov z okrog 6000 gesli.

Ivan Kanič prinaša s svojim delom in ustvarjalnostjo na področju slovenske bibliotekarske terminologije pomemben delež k bogatenju izrazoslovne podstati slovenskega bibliotekarstva in informatike. Vsebinske in strokovne vidike priprave terminoloških slovarjev in slovenske bibliotekarske terminologije pogosto predstavlja domači in tuji strokovni javnosti, kar dokazujejo njegova bibliografija in nagrajena besedila.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845