ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Dr. Mihael GLAVAN, NUK, vodja Rokopisnega oddelka

Upravni odbor Kalanovega sklada je podelil nagrado dr. Mihaelu Glavanu za objave s področja rokopisnega gradiva, še posebej za naslednje strokovne in znanstvene prispevke:

  1. Slovenski faksimile v 19. in prvi polovici 20. stoletja: predmoderni faksimile.
    (Knjižnica 48 (2004) 4, str 7 – 36).

  2. Manuscript and Printed Book in Slovenia.
    V: Milestones of the Slovenian language, literature and culture. (Ghent, University, 2004, str. 7-13, 56-66.

  3. Rojstni list slovenske kulture: Brižinski spomeniki, Celovški (Rateški) rokopis, Stiški rokopis, Čedadski (Černjejski) rokopis. Razstavni katalog. Ljubljana, NUK, 2004. 95 str.

  4. Poglavje o Brižinskih spomenikih v 3. izdaji publikacije Brižinski spomeniki, ki jo je izdala Slovenska knjiga, 2005. 21 str.

  5. Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah. V: Zbornik Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF v Ljubljani, 2005.

Utemeljitev nagrade:

Dr. Mihael Glavan je najvidnejši strokovnjak na področju srednjeveškega in sodobnega rokopisnega gradiva. Njegova obsežna bibliografija obsega strokovne in znanstvene prispevke s področja obdelave, raziskovanja in varovanja knjižnične kulturne dediščine. Uredil in študijsko komentiral je 12 faksimilov in reprintov ter pripravil, uredil in komentiral 8 knjig Kocbekovih dnevnikov. Poleg tega je zasnoval in pripravil okoli 20 dokumentiranih razstav doma in v tujini, za katere je pripravil manjše ali obsežnejše knjižne kataloge.

Upravni odbor Kalanovega sklada se je odločil, da mu nagrado podeli ob priložnosti objave obširnega izvirnega znanstvenega članka, ki je nastal na osnovi doktorske disertacije. V članku predstavlja razvoj slovenskega faksimila, ki se pojavi razmeroma pozno. Tisk faksimila sooča z evropskimi vzporednicami, poleg tega izčrpno analizira starejše slovenske faksimile v predmoderni dobi (1829-1959). Ti so bili do sedaj premalo znani ali celo neznani, predvsem pa so bili strokovnoznanstveno neraziskani.

Raziskava dr. Glavana je tako prva obsežnejša slovenska raziskava in je z vidika bibliotekarstva in z upoštevanjem drugih strok, na primer zgodovine knjige, tiskarstva, knjigotrštva ipd., opredelila temeljne lastnosti pravega faksimila ter pojasnila vsa znanstvena opravila in metode za dosego tega cilja. Obenem predstavlja prvo objektivno kritično analizo dosedanjih faksimiliranih izdaj.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845