ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Mag. Alenka KAVČIČ-ČOLIĆ, NUK, vodja Bibliotekarskega raziskovalnega centra

Upravni odbor Kalanovega sklada je podelil nagrado mag. Alenki Kavčič-Čolić za naslednje strokovne prispevke, objavljene v razpisnem obdobju 2003 - 2005:

  1. Pristop k izgradnji digitalnih arhivov. V Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področja arhivistike, dokumentalistike, informatike, štev. 4 2005, str. 480 – 490.

  2. Teoretični model digitalnih arhivov. Knjižnica, 48 (2004)4, str. 63 – 75.

  3. Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov. Knjižnica, 48(2004), str. 97 – 119.

  4. Archiving the Slovenian Web: recent experiences. Soavtorica z Markom Grobelnikom. Proceedings / 4th International Web Archiving workshop (IWAW04), held in conjunction with the 8th European conference on research and advanced technologies for digital libraries, sept. 16 2004, Bath,UK.
    http://www.iwaw.net/04/index.html. Bath: University, 2004. (10 strani)

Utemeljitev nagrade:

V članku Pristop k izgradnji digitalnih arhivov je Alenka Kavčič-Čolić izhajala iz mednarodnih analiz in priporočil skupine RLG/OCLC ter smernic UNESCO za trajno ohranjanje digitalne dediščine. V prispevku je obravnavala značilnosti digitalnega arhiva in pomembnejše vidike, ki jih moramo upoštevati pri njihovi gradnji kot so vprašanje odgovornosti, kriteriji selekcije, sodelovanje z avtorji digitalnih virov, upravljanje z avtorskimi pravicami, odločanje o strategiji trajne zaščite digitalnih virov in izbira struktur metapodatkov.

V članku Teoretični model digitalnih arhivov je avtorica obravnavala vlogo nacionalnih organizacij, ki prevzemajo odgovornost za trajno ohranjanje elektronskih virov. Pri tem je ugotavljala, da mora njihov skladiščni sistem temeljiti na referenčnem modelu odprtega arhivskega informacijskega sistema (OAIS). Predstavila je model OAIS in nekatere mednarodne izkušnje pri njegovem uvajanju. Predstavljen je tudi projekt Narodne in univerzitetne knjižnice, ki poteka v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, katerega cilj je prav izgradnja digitalnega arhiva.

V članku Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov je Alenka Kavčič-Čolić predstavila nekatere pomembnejše mednarodne rešitve na tem področju in predlagala minimalni nabor metapodatkov za trajno ohranjanje elektronskih virov. V članku je poudarila, da se zaradi naraščanja števila digitalnih arhivov v zadnjih letih vse večja pozornost posveča metapodatkom za trajno ohranjanje.

V članku Archiving the Slovenian Web je avtorica mednarodnemu avditoriju prikazala rezultate sodelovanja Narodne in univerzitetne knjižnice z Inštitutom Jožef Stefan pri razvijanju osnov slovenskega nacionalnega repozitorija elektronskih publikacij.

Prispevki mag. Alenke Kavčič-Čolić so pomemben prispevek k teoriji in praksi izgradnje digitalnih arhivov v Sloveniji, saj se s to problematiko na obeh nivojih šele začenjamo ukvarjati.
 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845