ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


GLASGOWSKA DEKLARACIJA O KNJIŽNICAH,
INFORMACIJSKIH STORITVAH IN INTELEKTUALNI SVOBODI

Na sestanku v Glasgowu, ob obeležitvi 75-te obletnice svojega nastanka, Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov (IFLA) izjavlja, da:

IFLA razglaša osnovno človekovo pravico do dostopa in izražanja informacij brez omejitev.

IFLA, ki jo podpirajo njeni člani po vsem svetu, brani in promovira intelektualno svobodo, kot jo razglaša Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki so jo sprejeli Združeni narodi. Ta intelektualna svoboda zajema bogastvo človeškega znanja, mnenj, ustvarjalne misli in intelektualne dejavnosti.
IFLA zagovarja, da je predanost intelektualni svobodi jedro odgovornosti knjižničarske in informacijske profesije po vsem svetu, izražena je skozi etične kodekse in prikazana v praksi.

IFLA izjavlja, da:

  • Knjižnice in informacijski servisi zagotavljajo dostop do informacij, idej in domišljijskih del v kakršnikoli obliki in mediju in ne glede na meje. Delujejo kot portali k znanju, misli in kulturi in ponujajo pomembno podporo neodvisnemu odločanju, kulturnemu razvoju, raziskovanju in vseživljenjskemu učenju tako posameznikov kot skupin.

  • Knjižnice in informacijski servisi prispevajo k razvoju in vzdrževanju intelektualne svobode in nudijo pomoč pri varovanju demokratičnih vrednot in splošnih človekovih pravic. Posledično so zavezane k temu, da strankam ponujajo dostop do relevantnih virov in storitev brez omejitev, ter da nasprotujejo kakršni koli obliki cenzure.

  • Knjižnice in informacijski servisi bodo pridobivali, ohranjali in omogočali dostop do kar najširše raznoterosti gradiva, v čemer odseva pluralnost in raznolikost družbe. Izbor in dostopnost knjižničnega gradiva in storitev bodo vodili strokovni nagibi in ne politična, moralna ali verska načela.

  • Knjižnice in informacijski servisi bodo vsem uporabnikom omogočali enak dostop do gradiva, infrastrukture in storitev. Ne bo nikakršne diskriminacije iz kakršnega koli razloga, vključno z raso, nacionalnim ali etničnim izvorom, spolom ali spolno usmerjenostjo, starostjo, oviranostjo, vero ali političnimi prepričanji.

  • Knjižnice in informacijski servisi bodo varovali pravico vsakega uporabnika do zasebnosti in zaupnosti, z ozirom na iskane ali prejete informacije in uporabljene, izposojene, pridobljene ali prenešene vire.

IFLA torej poziva knjižnice in informacijske servise in njihovo osebje, naj podpirajo in promovirajo načela intelektualne svobode in zagotovijo neoviran dostop do informacij.

To deklaracijo je pripravila IFLA/FAIFE.

Odobril jo je Upravni odbor IFLA 27. marca 2002 v Haagu, Nizozemska.

Razglasil jo je Svet IFLA 19. avgusta 2002 v Glasgowu, Škotska.

Zadnja revizija 30. avgusta 2002.

Prevedla, Polona Vilar

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845