ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


DEKLARACIJA O KNJIŽNICAH IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU

Na sestanku v Glasgowu, ob obeležitvi 75-te obletnice svojega nastanka, Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov (IFLA)

  • Izjavlja, da imajo vsa človeška bitja temeljno pravico do okolja, primernega za njihovo zdravje in dobro počutje.

  • Priznava, kako pomembna je predanost trajnostnemu razvoju z nalogo izpolnjevanja potreb sedanjosti brez ogrožanja možnosti za prihodnost.

  • Zagotavlja, da knjižnice in informacijski servisi promovirajo trajnostni razvoj z zagotavljanjem svobode dostopa do informacij.

IFLA nadalje potrjuje, da:

  • Mednarodna knjižnična in informacijska skupnost oblikuje mrežo, ki povezuje države v razvoju in razvite države, podpira razvoj knjižnic in informacijskih storitev vsepovsod po svetu in skrbi za to, da te storitve spoštujejo enakost, splošno kakovost življenja in naravno okolje.

  • Knjižnični in informacijski profesionalci priznavajo pomembnost različnih oblik izobraževanja za vse. Knjižnice in informacijski servisi služijo kot portali do znanja in kulture. Zagotavljajo dostop do informacij, idej in domišljijskih del/produktov domišljije v različnih formatih, in s tem podpirajo osebnostni razvoj vseh starostnih skupin ter aktivno sodelovanje v družbi in procesih odločanja.

  • Knjižnice in informacijski servisi zagotavljajo bistveno podporo vseživljenjskemu učenju, neodvisnemu odločanju in kulturnemu razvoju vseh ljudi. S pomočjo svojih obsežnih zbirk in raznolikih medijev nudijo vodenje in priložnosti za učenje. Knjižnične in informacijske storitve pomagajo ljudem izboljšati izobraževalne in socialne spretnosti, ki jih ne moremo pogrešati v informacijski družbi in trajnem sodelovanju v demokraciji. Knjižnice pospešujejo bralne navade, informacijsko pismenost in promovirajo izobraževanje, javno mnenje in usposabljanje.

  • Knjižnice in informacijski servisi prispevajo k razvoju in vzdrževanju intelektualne svobode in pomagajo varovati temeljne demokratične vrednote in univerzalne človekove pravice. Spoštujejo identiteto, neodvisno izbiro, odločanje in zasebnost svojih uporabnikov brez diskriminacije.

  • S tem namenom knjižnice in informacijski servisi pridobivajo, ohranjajo, omogočajo dostopnost do najrazličnejšega in najbolj raznolikega gradiva vsem uporabnikom brez diskriminacije, kar odseva pluralnost in kulturno raznolikost družbe ter bogastvo različnih okolij.

  • Knjižnice in informacijski servisi pomagajo pri spopadanju z informacijsko neenakostjo, ki se kaže v rastoči informacijski vrzeli in digitalni ločnici. Skozi svojo mrežo storitev omogočajo dostop do informacij o raziskavah in inovacijah, ter tako pospešujejo trajnostni razvoj in dobrobit narodov po svetu.

IFLA zato poziva knjižnice in informacijske servise in njihovo osebje k podpori in promociji principov trajnostnega razvoja.

To deklaracijo je odobril Upravni odbor IFLA na sestanku 24. avgusta 2002 v Glasgowu, Škotska, Velika Britanija.

Prevedla: Polona Vilar

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845