ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


20. NOVEMBER – DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

Ali potrebujemo knjižnice? Zelo! V to nas prepričuje dnevna izposoja knjižničnega gradiva v vseh splošnih knjižnicah, vse več obiska, čedalje večja ponudba servisov in projektov za spodbujanje branja ter pismenosti, informacijsko-komunikacijska opremljenost knjižnic. »Ljudje s pomočjo knjižnic berejo, a tudi sadijo, zidajo, študirajo, rešujejo odnose, se sproščajo, rastejo, so kulturni, koristni itd.«, pravi Ksenija Medved, ena od članic Sekcije za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Sekcija je pred petimi leti oblikovala pobudo za praznovanje Dneva slovenskih splošnih knjižnic.
Namen tega praznika je povečati prepoznavnost splošnih knjižnic v slovenskem prostoru in opozoriti na njihov pomen pri širjenju bralne kulture, pridobivanju novega znanja, izmenjavi informacij in kulturnih dobrin. Ta oblika praznovanja se je v teh letih že uveljavila in postala prepoznavna, tudi zato, ker se takrat knjižnice povežemo v naših prizadevanjih in skupaj nastopimo v slovenskem kulturnem prostoru.

ZGODBE MOJEGA KRAJA - letošnja tema Dneva slovenskih splošnih knjižnic

Letos smo se odločili za posebno praznično temo: Zgodbe mojega kraja. Tema je namenjena domoznanski dejavnosti in promociji domoznanskega gradiva, predvsem pa kulturni in naravni dediščini, povezovanju z drugimi kulturnimi inštitucijami v lokalnem okolju in vlogi knjižnice v našem okolju. Knjižnice so tiste kulturne ustanove, ki so tesno povezane s svojim lokalnim okoljem prav preko domoznanskih zbirk, v katerih je zbrano raznovrstno gradivo o domačem kraju. Tako smo prav z gradivom, ki zajema kraj z različnih vsebinskih vidikov, posrednice védenja o identiteti, dediščini, institucijah, znamenitostih, ljudeh in posebnostih našega okolja. Vendar bo v letošnjem prazničnem utripu poudarek na ljudeh in njihovih zgodbah. Prav ljudje smo tisti, ki soustvarjamo okolje in njegov utrip. Ljudje smo tisti, ki si izmenjujemo podatke ter oblikujemo informacije v domoznanske zbirke, ohranjamo ali celo ustvarjamo kulturno dediščino, iščemo svojo identiteto v širšem slovenskem kulturnem prostoru in potrebujemo okolje, ki nas spodbuja. Tema je tudi priložnost, da javnosti ponovno predstavimo regijski portal Kamra, to je spletni informacijski sistem, ki združuje informacije s področja domoznanstva, kot jih zdaj na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne kulturne in izobraževalne ustanove.

Za enoten nastop splošnih knjižnic smo pripravili promocijski material, tudi Feliks kartice, osrednji dogodek pa bo na ponedeljek, 20. novembra 2006, v Osrednji knjižnici Celje, kjer bo poleg okrogle mize o avtorstvu v digitalnem okolju potekala tudi novinarska konferenca.

Povsod po Sloveniji se bodo odvijale prireditve pod istim imenom Zgodbe mojega kraja v času od 20. 11. 2006 pa do konca meseca.

V tem času bomo praznovali obletnice knjižnic, ljudi, krajev in se povezali z lokalnimi okolji. To je tudi čas, da prikažemo svoje dosežke, ki niso zanemarljivi.

Akcijo je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo.

Breda Podbrežnik, predsednica Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845