ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


MARIJA MARŠIČ

Marija Maršič se je rodila v Ljubljani. Maturirala je na kranjski gimnaziji in se ob delu preko strokovnega naziva knjižničarski referent v študijskem letu 1991/92 vpisala na Filozofsko fakulteto, smer bibliotekarstvo. 1999 je diplomirala na oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani in pridobila strokovni naziv univerzitetni diplomirani bibliotekar. Od leta 2002 pa do upokojitve decembra 2010 je bila direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja v Tržiču.
Marija Maršič je bila v tržiški knjižnici zaposlena skoraj 35 let. Knjižničarstvo jo je pritegnilo najprej kot delo s pomembnim kulturnim poslanstvom, potem pa vse bolj kot stroka oziroma znanost, ki se ob podpori sodobne informacijske tehnologije razvija z izredno hitrostjo. Ves čas svojega dela v knjižnici se je nenehno izobraževala in izpopolnjevala potrebna funkcionalna znanja, ki jih je nesebično delila s sodelavci. Prehodila je vse faze razvoja knjižničarske stroke na Slovenskem, od t. i. predračunalniškega obdobja do sedanje informacijske dobe.

Utemeljitev priznanja:
Marijo Maršič na njeni 35-letni poklicni poti od knjižničarke do direktorice knjižnice odlikuje predvsem sposobnost vživljanja v potrebe okolja in dobro sodelovanje s številnimi ustanovami, društvi, ljudmi s posebnimi potrebami. Sprejemala je novosti na področju opremljenosti s sodobno informacijsko tehnologijo, v nabavni politiki, v organiziranosti in jih pogumno uvajala v knjižnično prakso. Njena velika zasluga je uvedba bibliobusa v občini Tržič. Z razširjeno mrežo obišče potujoča knjižnica 18 krajev v občini na 22 postajališčih.
Na vsebinskem področju je skrbela, da je bila knjižnica res odprt prostor za vse občane, kjer so poleg potrebnega gradiva dobili tudi topel človeški odnos. Pod njenim vodstvom so zaposleni speljali množico pravljic za najmlajše, projektov Razred ali vrtec na obisku, srečanj z mladinskimi ustvarjalci, omogočila je računalniški tečaj za generacijo 50+, pripravila številne predstavitve knjig in avtorjev. Veliko literarnih večerov je vodila sama. Velikega Tržičana dr. Toneta Pretnarja je promovirala ob vsaki priložnosti. Njena zasluga je, da se je del prireditev ob podelitvi mednarodne Pretnarjeve nagrade ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu preselilo v Tržič.
Nedvomno je Marija Maršič z uvedbo sodobnih oblik in načinov v veliki meri prispevala k dvigu informacijske pismenosti tržiškega prebivalstva.
O svojih izkušnjah in raziskovalnem delu je pisala v lokalnem glasilu Tržičan in v strokovni bibliotekarski oziroma drugi periodiki: Šolski knjižnici, Knjižnici, Teoriji in praksi. Pripravila je bibliografijo Petra HicingeIja, Janeza Damascena Deva za zbirko Znameniti Tržičani, sodelovala pri zborniku o dr. Amaliji Šimec, prvi akademsko izobraženi Tržičanki. Objavila je Pregled volonterskih in poklicnih knjižničarjev v Tržiču od začetkov do danes.
Marija Maršič je rasla skupaj z bibliotekarsko stroko in tržiško knjižnico. Bila je direktorica odprtih vrat. Ves čas je delala z velikim srcem preko vseh razumnih ur dneva. Po upokojitvi, 18. decembra 2010, deluje v knjižnici kot prostovoljka in v tem času je nastal tudi zbornik ob 50 letnici profesionalnega knjižničarstva in knjižnice v Tržiču »Dokler bo v knjižnici človeka objel prijazen, mlad smehljaj… (2011), pri katerem je sodelovala kot avtorica prispevkov in članica uredniškega odbora.

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845