ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


MAGDA BEZLAJ

Magda Bezlaj je od 1984. leta knjižničarka Kosovelove knjižnice v enoti Divača. Maturirala je na koprski gimnaziji. Pred zaključkom dvopredmetnega študija knjižničarstva in slovenskega jezika na Pedagoški akademiji v Ljubljani se je zaposlila na Osnovni šoli Bogomirja Magajne v Divači in poučevala slovenski jezik. Leta 1985 je uspešno opravila strokovni izpit in si pridobila naziv knjižničar. Ko je bila leta 1988 na novo odprta Knjižnica v Hrpeljah, je prevzela izposojo in skrb za knjižnico tudi za prebivalstvo Občine Hrpelje-Kozina. Ves čas je spremljala tudi adaptaciji obeh knjižnic in kasnejši selitvi v večje prostore na drugih lokacijah ter delovala v smislu »knjižnica enega strokovnega delavca.« Od vsega začetka je izvajala celotno dejavnost knjižne in knjižnične vzgoje ter bralne kulture za mlajše in odrasle člane knjižnic kot ure pravljic, srečanja s književniki, sodeluje v novoletnih prireditvah za mlade bralce, Bralnem palčku, vodi potopisni študijski krožek S knjižnim nahrbtnikom na potep in spremlja organizacijo in izvedbo študijskega krožka 35 mm filmske umetnosti Ustvarjajmo skupaj ali krožka o uporabi kraških zelišč.
Skrbi za stike z vrtci in šolami, posebej šolo za učence s posebnimi potrebami, VDC-centrom, Zavodom Park Škocjanske jame idr. Objavlja članke v občinskem glasilu. S prispevkom je sodelovala na posvetu o Bogomirju Magajni. Je članica ZBDS – Društva bibliotekarjev Primorske. Je aktivna v organizaciji Rdečega križa Slovenije v Divači in v Krajevni skupnosti Divača.

Utemeljitev priznanja:
Nagrajenka ve, kaj pomeni biti edina strokovna delavka v knjižnici. Obvladuje vse strokovne postopke in ponuja obiskovalcem raznovrstno pomoč od nasveta do subtilnega poslušanja. S številnimi aktivnostmi skrbi za organizirano pospeševanje bralne kulture za otroke, mladino, odrasle, starejše in ljudi s posebnimi potrebami. S posebnim občutkom za bralce popularizira kakovostno umetniško ustvarjanje: knjige, slikanice, pesmarice, ilustracije. S svojim delom je nedvomno prispevala k dvigu bralne kulture v svojem okolju, ki ga določa obmejnost. Spremlja tudi bralce, ki prihajajo kot tuji državljani z nepoznavanjem ali slabim poznavanjem slovenskega jezika. Vzpostavila je sodelovanje s številnimi institucijami v kraju in s strokovnimi delavci v njem. Pri njenem delu z mladimi bralci velja izpostaviti ure pravljic, obiske vrtcev in izvedbo bralne značke Bralni palček ter bibliopedagoške ure za učence osnovnih šol. V letu 2008 je v sodelovanju s knjižničarkama iz Sežane izvedla program Trubar in knjiga. Organizirala je predavanja s področja naravoslovja (Ogrožene živalske vrste v Sloveniji, Tujerodne živalske in rastlinske vrste v Sloveniji, Suhozid, razstavo izdelkov študentov Višje šole za oblikovanje kamna in fotografijo itd.) ter učne delavnice za učence s posebnimi potrebami. Sodeluje v državnih projektih, ki so namenjeni mladim: Slovenski kviz, Rastem s knjigo, Megakviz idr. S tem vidno prispeva k dvigu informacijski pismenosti prebivalstva. Ob stalnem strokovnem izpopolnjevanju uvaja novosti v delovni proces.
Pri odraslih bralcih jo odlikuje aktivno sodelovanje na tradicionalnem posvetu o Bogomirju Magajni. Organizirala je srečanja z gosti, likovnimi umetniki in književniki, npr. z Emi Vega, Klariso Jovanovič, dr. Jožetom Pirjevcem, Borisom Pahorjem idr. Povezuje se s številnimi vzgojno-izobraževalnimi, kulturnimi in socialnimi ustanovami ter društvi in zavodi na območju Divače. V občinskem Glasniku objavlja prispevke o knjižnični dejavnosti.
Bralno kulturo širi v raznolikih in premišljenih oblikah ter vsebinah knjižne, književne in knjižnične vzgoje v povezavi z drugimi umetnostmi (glasbeno, plesno, dramsko, likovno), v knjižnici omogoča druženje ljudi, manjših in večjih interesnih skupin in s spoznavanjem drugih kultur in dežel v potopisnem študijskem krožku razbija predsodke o drugih kulturah. S tem vpliva na lokalni in širši družbeni prostor, ne nazadnje tudi na Slovence in Italijane, ki prihajajo v knjižnico iz bližnje Italije.
Njena pozitivna naravnanost, osebni odnos do književnosti in ne nazadnje strpnost ter razumevajoč odnos do uporabnikov v veliki meri prispevajo k vedno znova prijetnim obiskom knjižnice, ki jo nedvomno tudi zaradi Magde Bezlaj zapuščajo bogatejši.

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845