ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZDENKA ŽIGON

Svojo knjižničarsko pot je Zdenka Žigon začela v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Od leta 1993 je bila vodja enote Lavričeva knjižnica v Zavodu za kulturo, izobraževanje in šport, leta 2002 pa je Lavričeva knjižnica postala samostojen zavod. V vseh teh letih si je Zdenka Žigon prizadevala za aktivno vključevanje Lavričeve knjižnice v območje, na katerem deluje. Poživila je dejavnosti, ki so v manjši meri potekale že prej in jim vtisnila novo vsebino, obenem pa si je ves čas prizadevala za uveljavljanje novih oblik dela z bralci. Veliko skrb je namenila širitvi mreže, poskrbela je za odkup deleža bibliobusa, ki sta ga skupaj uporabljali Goriška in Lavričeva knjižnica, in je tako v celoti postal last Lavričeve knjižnice. Prizadevala si je za širitev mreže postajališč in uredila računalniško opremljenost in povezanost večine oddelkov Lavričeve knjižnice ter avtomatizirano izposojo. Aktivna je v Društvu bibliotekarjev Primorske, v strokovni reviji objavlja članke o delu knjižnice. Veliko skrb namenja sodelovanju z okoljem, v okviru Lavričeve knjižnice je ustanovila Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Ker se je njena dejavnost širila, je prerasla v društvo MOST, ki je še danes eno najbolj prepoznavnih tovrstnih univerz pri nas in v zamejstvu. Vsa leta je skrbela za to, da je knjižnica strokovno, kulturno in materialno dobro poslovala. Zdenka Žigon živi za in z Lavričevo knjižnico. Za njen prispevek k strokovnemu delu ji podeljujemo Čopovo diplomo za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845