ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


KNJIŽNICA VELENJE
(direktor Vlado Vrbič)

Zgodovina knjižnic in knjižničarstva v Šaleški dolini se je začela leta 1854, ko je bila ustanovljena »bukvarnica« entuzijasta Petra Musija. V času do druge svetovne vojne je tod delovala vrsta knjižnic, vendar je druga svetovna vojna prekinila delovanje večine od njih. Začetki današnje Knjižnice Velenje pa segajo v jesen leta 1934, ko je bila odprta »javna knjižnica« z zbirko 442 knjig v tedanji osnovni šoli. Njena zbirka je skrita pri zavednih Velenjčanih preživela drugo svetovno vojno in po njenem koncu spet služila svojemu namenu. Od leta 1962 je knjižnica delovala v prostorih tedanje Delavske univerze, dobila je prvo šolano knjižničarko. Leta 1971 je bila knjižnica že nepogrešljivi del kulturno-izobraževalne ponudbe nastajajočega mesta, knjižnica se je osamosvojila in preselila v posebej zanjo zgrajen objekt, kar je bilo za tiste čase izredna redkost. Zaposlovala je že sedem oseb. Od leta 1975 do 2004. je bila knjižnica vključena v okvir Kulturnega centra Ivan Napotnik, znova je postala samostojna leta 2008. Danes ima skupaj 22 zaposlenih. Od začetka sedemdesetih let velenjski knjižničarji in knjižničarke sodelujejo v strokovnih in upravnih združenjih na tako na regijskem kot tudi na slovenskem nivoju. V obdobju po letu 2000 je knjižnica tudi s prostori stopila v tretje tisočletje, v večje in obnovljene prostore so se preselile vse njene enote. Knjižnica danes skrbi za 46.000 prebivalcev na treh lokacijah. Knjižnica Velenje je danes temeljni steber kulture, informacijsko-izobraževalne in socialno-družabne ponudbe v vseh treh občinah, za katere izvaja knjižnično dejavnost. Za njen prispevek k ugledu in pomenu slovenskega knjižničarstva Knjižnici Velenje ob njeni 75-letnici podeljujemo Čopovo diplomo za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845