ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


MAJA RAZBORŠEK

Iz prikaza dela Maje Razboršek v Kosovelovi knjižnici v Sežani je razvidno uspešno večletno temeljno strokovno delo na področju mladinske književnosti in bralne kulture. Ko govorimo o njenem delu, govorimo o vzornem delu z mlajšimi in odraslimi uporabniki, gradivom ter informiranjem o njem, govorimo o njenem prispevku k bralni, splošni in informacijski pismenosti prebivalstva, o stalnem strokovnem spopolnjevanju in uvajanju novosti v delovni proces. Gre za premišljeno in sistematično delo z mladimi in odraslimi, tudi z osebami s posebnimi potrebami ter za širjenje bralne kulture v raznolikih oblikah in vsebinah knjižne, književne in knjižnične vzgoje v povezavi z drugimi umetnostmi, v katero so vključeni učenci, mladi glasbeniki, plesalci in njihovi mentorji. Rezultatov njenega dela so deležni prebivalci območja, ki mu knjižnica služi, to so štiri brkinsko-kraške občine, Slovenci iz zamejstva in vse več prehodnih obiskovalcev iz tujine ter srednješolci iz vse Slovenije. Razen s posamezniki in skupinami sodeluje tudi s strokovnimi delavci kraških institucij, vrtcev, šol, zavodov in društev. S premišljeno načrtovanim delom tako širi vpliv knjižnice na lokalni in širši družbeni prostor. Za navedeni prispevek Maji Razboršek podeljujemo Čopovo priznanje za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845