ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ANKA SOLLNER-PERDIH

Anka Sollner-Perdih od leta 1997 dalje vodi največjo oddelčno knjižnico v okviru Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete, knjižnico Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko. Pri svojem strokovnem delu izkazuje nadpovprečno uspešnost in zgledno sodeluje s sodelavci in širšim okoljem. Široka paleta opravil, ki jih opravlja v okviru svojih delovnih nalog, sega od koordinacije nabave gradiva, njegove obdelave ter dela z uporabniki do uredniškega dela pri redakciji različnih bibliografij. Sodeluje pri zbiranju in pripravi gradiv za objave, pripravlja in organizira različne razstave, s čimer pomembno prispeva k ugledu knjižnice. Je mentorica študentom bibliotekarstva in pri uvajanju novih sodelavcev v delo knjižnice. Svoja znanja, pridobljena na različnih oblikah izobraževanja prenaša v svoje delo v knjižnici in ga posreduje svojim sodelavcem. Pomembno področje njenega dela prestavlja bibliografija in bibliografsko delo. S sodelavci je pripravila bibliografske preglede slovenistike za določena obdobja, sama pa je pripravila vrsto osebnih bibliografij pomembnih slovenistov. Za njeno uspešno strokovno delo, zgledno sodelovanje s sodelavci in okoljem ter promoviranje knjižnice podeljujemo Anki Sollner-Perdih Čopovo priznanje za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845