ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


mag. MARJETA OVEN

Mag. Marjeta Oven je zaposlena v Centralni pravosodni knjižnici, ki deluje že devetdeset let. Z njeno zaposlitvijo je delo knjižnice dobilo novo vsebino in polet, ki pomeni sicer nadaljevanje devetdesetletnega dela, hkrati pa tudi preraščanje v sodoben informacijski sistem, vključen v Pravni informacijski sistem Vrhovnega sodišča. Marjeta Oven je s svojim bogatim strokovnim znanjem, ljubeznijo do knjige, razgledanostjo in človeško širino odločilno prispevala k spoznanju, da se knjige in sodobni mediji dopolnjujejo in da so zapisane pravne podlage temelj razumevanja prava. Tako njen prispevek ocenjuje vodstvo in številni uporabniki. Pot takemu odnosu do nje in do knjižnice odpira tudi sama s svojo človeško toplino in utrjevanjem spoznanja, da povezanost zaposlenih zagotavlja prijazno okolje za delo in za uporabnike. Njena prepoznavna želja za še boljšo knjižnico je zagotovilo za nadaljnji razvoj knjižnice in ohranjanje tistega, kar je bilo doseženega v dosedanjem delovanju knjižnice. Kot izraz spoštovanja do njenega dela in kot spodbudo za nadaljnje delo v knjižnici, ki je zaradi njenega odločilnega prispevka vse bolj prepoznavna v strokovni javnosti, mag. Marjeti Oven podeljujemo Čopovo priznanje za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845