ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


LIDIJA MAJNIK

Z izjemo obdobja od leta 2000 do 2004, ko je bila poslanka Državnega zbora, je Lidija Majnik vso svojo delovno pot prehodila v knjižničarstvu. V Društvo bibliotekarjev se je včlanila leta 1975. V času njenega vodenja knjižnice je bil največji in najzahtevnejši projekt zagotovitev povečanja števila zaposlenih ter uvajanje novih dejavnosti knjižnice, predvsem pa zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delovanje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Knjižnica je delovala v zgornjem nadstropju minoritskega samostana v neustreznih kadrovskih in prostorskih pogojih. Aktivno se je vključila v prizadevanja za povečanje števila zaposlenih in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev. Bila je uspešna na obeh področjih. Od začetnih 14 sodelavcev se je ob zaključku njenega mandata leta 2000 število zaposlenih povečalo na 23. Projekt adaptacije Malega gradu je trajal polnih 15 let in je potekal v več fazah. Obnova je trajala do leta 2000, ko so se vsi oddelki ptujske knjižnice združili pod skupno streho. Kot poslanka je Lidija Majnik sodelovala pri pripravi in sprejemanju knjižničarske zakonodaje in s tem aktivno sooblikovala pripravo zakonskih osnov za delovanje splošnih knjižnic. S svojim delom in vztrajnostjo je bila Lidija Majnik ena tistih, ki so bili na Ptuju prepričani, da si najlepše in najstarejše slovensko mesto zasluži tudi knjižnico, ki bo izpolnjevala vse sodobne standarde, ki jih narekuje knjižničarska stroka. Za njen prispevek k uresničevanju takega prepričanja Lidiji Majnik podeljujemo Čopovo diplomo za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845