ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ANICA KOPINIČ

Anica Kopinič je Ljudsko knjižnico Metlika uspešno vodila od leta 1990 dalje. V devetnajstih letih dela na področju knjižničarstva je pridobila veliko znanj in izkušenj, kar je uspešno vključevala v razvoj knjižnice in njene dejavnosti. Pridobljeno znanje je uvajala v prakso in veliko pozornost namenjala načrtnemu in stalnemu razvoju dejavnosti Ljudske knjižnice Metlika. V času njenega vodenja je knjižnica z uvajanjem številnih aktivnosti in vključevanjem v okolje postala prepoznavna in ugledna ustanova, kar dokazujejo številne oblike sodelovanja z zavodi, društvi, podjetniki in posamezniki. Veliko pozornost je namenjala širitvi zbirke, opremljanju knjižnice, širjenju knjižničnih prostorov in organizaciji knjižnične dejavnosti z odpiranjem izposojevališč. Eden od njenih dosežkov je tudi uvedba bibliobusa v občini Metlika s sodelovanjem z novomeško Knjižnico Mirana Jarca. Nedvomno je eden od rezultatov njenih prizadevanj za razvoj knjižnične dejavnosti v občini Metlika tudi že izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo nove knjižnice v starem metliškem mestnem jedru. Svojim sodelavcem je vzor dobre, odkrite in predvsem poštene delavke, pripravljene na sodelovanje in pomoč sodelavcem. S svojim znanjem in izkušnjami ter voljo do dela se je dotaknila vseh, ki so sodelovali z njo. Za njeno prizadevno in uspešno delo pri razvoju in širjenju knjižnične dejavnosti podeljujemo Anici Kopinič Čopovo diplomo za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845