ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


AVGUŠTINA (GUSTA) GROBIN

Avguština (Gusta) Grobin je že 31 let zaposlena v Knjižnici Šmarje pri Jelšah. Njeno uspešno strokovno delo se odraža v zadovoljstvu uporabnikov s storitvami knjižnice. Svoje delo opravlja z veseljem in predanostjo, pri delu z uporabniki in gradivom je natančna in strokovna. V knjižnico vnaša optimizem in prijaznost. Posebno pozornost namenja delu z otroki in mladino ter odraslimi s posebnimi potrebami. V delo knjižnice je uvedla številne novosti, ki so knjižnico še bolj povezale z okoljem. Izvaja številne oblike informiranja uporabnikov o gradivu, od predstavitvenih razstav novega gradiva do predstavitev novosti na področju otroške in mladinske književnosti na lokalnem radiu. Je nepogrešljiva mentorica za različne oblike dela z mladimi bralci in pri uvajanju novih sodelavcev v delo. Zaradi svojega vedrega značaja je med svojimi sodelavci priljubljena in spoštovana. S svojim delom se vključuje v širše okolje in s tem pomembno prispeva k večanju prepoznavnosti in ugleda knjižnice. Uspešno sodeluje z otroškimi vrtci in osnovnimi šolami v okolju pri izvedbi številnih dejavnosti. Posebno skrb namenja tudi uporabnikom s posebnimi potrebami. Stanovalce doma upokojencev je ob pomoči sodelavke povezala v bralni krožek, sodeluje pri študijskem krožku za odrasle z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Aktivna je tudi pri organizaciji različnih izobraževalnih in kulturnih prireditev. Za njeno strokovno delo, sodelovanje in inovativnost ter topel človeški odnos Avguštini (Gusti) Grobin podeljujemo Čopovo priznanje za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845