ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


DARJA PEPERKO GOLOB

Njeno ime je neločljivo povezano s posebnimi zbirkami v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Ima izreden čut za redko in dragoceno knjižnično gradivo. Je ena od gonilnih sil promocijske ter razstavne dejavnosti knjižnice. Uredila je bogate zbirke posebnega gradiva v novomeški knjižnici. Starejše gradivo predstavlja v obliki razstav, bibliopedagoških ur, z objavami člankov in katalogov gradiva ter sodobno obdelavo oziroma prenosom na elektronske medije. S sodelovanjem s sorodnimi ustanovami vzpostavlja strokovne vezi in tako širi pomen knjižnice v širše okolje. Vedno si prizadeva, da bi bila na tekočem z najboljšimi rešitvami hranjenja in zaščite gradiva in skrbi za to, da je to posebno gradivo pravilno hranjeno z ustreznimi mikroklimatskimi pogoji, kot to določajo standardi. Ukvarja se z uredniško, založniško, prireditveno in razstavno dejavnostjo in sodeluje v projektih, ki oživljajo našo pisno kulturno dediščino in črpajo svoje vsebine iz domoznanstva in posebnih zbirk in tudi njeno delo predstavljajo najširši javnosti, preko spleta pa tudi celemu svetu. Aktivno sodeluje tudi v delovni skupini za domoznanstvo, ki deluje v okviru osrednjih območnih knjižnic. Za njeno prizadevnost pri strokovnem delu Darji Peperko Golob podeljujemo Čopovo diplomo za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845