ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN
KNJIGARSTVO FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI
(predstojnica dr. Alenka Šauperl)

V preteklosti slovenski knjižnični delavci niso bili bibliotekarsko strokovno šolani, ker formalnega izobraževanja na tem področju še ni bilo. Prva organizirana oblika strokovnega izobraževanja poklicnih knjižničarskih delavcev so bili knjižničarski tečaji v letih 1947 in 1949 za kandidate s srednjo šolo. V šolskem letu 1964/65 je bil v program Pedagoške akademije vključen dveletni dvopredmetni študij knjižničarstva, leta 1980 pa je bil uveden srednješolski izobraževalni program za poklic knjižničar-knjigar. Spomladi leta 1982 je bil pripravljen prvi osnutek programske zasnove za izobraževalni program knjižničarstva za pridobitev srednje, višje in visoke strokovne izobrazbe, leta 1984 pa nov osnutek dvopredmetnega visokošolskega programa Bibliotekarstvo, ki ga je Posebna izobraževalna skupnost leta 1985 dokončno potrdila in določila, da se začne izvajati v šolskem letu 1987/88 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1994 so na Oddelku za bibliotekarstvo pripravili še program samostojnega študija bibliotekarstva, ki so ga začeli izvajati v šolskem letu 1996/97. Naslednje šolsko leto je bil objavljen že razpis za podiplomski študij. Po prvem desetletju, ko je bilo največ naporov Oddelka za bibliotekarstvo vloženih v organizacijo dodiplomskega in podiplomskega študija, je v drugem desetletju Oddelek posvečal posebno pozornost raziskovalni in mednarodni dejavnosti ter znanstvenem publiciranju, opravljen je bil tudi prehod na uskladitev študijskih programov z bolonjsko reformo. Oddelek se je tudi preimenoval v Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Mednarodno sodelovanje se je začelo leta 2000, saj pred tem ni bilo ustreznih kadrovskih pogojev. Oddelek se je vključeval v evropski program za izmenjavo študentov in profesorjev Socrates/Erasmus, kasneje tudi v programe Leonardo da Vinci. Sklenjeni so sporazumi o sodelovanju z univerzami v Evropi in ZDA, aktivno pa sodeluje tudi v različnih projektih. V zbirki »Bibliothecaria«, ki jo izdaja oddelek, je doslej izšlo že petnajst knjig. Za dvaindvajsetletni prispevek k razvoju bibliotekarstva na pedagoškem in raziskovalnem področju v Sloveniji in tujini Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani podeljujemo Čopovo diplomo za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845