ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


TATJANA GORNIK BARAGA

»Tatjana Gornik Baraga je vse svoje življenje zapisala in posvetila naši knjižnici – Knjižnici Bena Zupančiča v Postojni« so zapisali in podpisali vsi njeni sodelavci v knjižnici. Je človek svobodnega duha in mišljenja, obenem pa ima najbolj izrazit posluh za sočloveka. Empatičnost je njena vrlina, občudovanja vreden pa je tudi njen odnos do vseh zaposlenih. Njen življenjski cilj je bil vzpostavitev dobrih odnosov v knjižnici. In pri tem je uspela. Njena izkušenost, prilagodljivost in strokovna usposobljenost za vodenje knjižnice ima pomemben vpliv na uspešno zadovoljevanje spremenljivih potreb lokalne in širše skupnosti. Vsestransko sodeluje pri organizaciji kulturnih prireditev, vzdržuje dobre poslovne odnose na vseh ravneh, dobro oblikuje poslovno politiko knjižnice in se uspešno povezuje z drugimi organizacijami. Vestno in gospodarno upravlja s proračunom, njeni vrlini sta tudi ažurnost in prilagajanje spremembam. Posebej je treba poudariti njeno vlogo pri rekonstrukciji in dozidavi osrednje knjižnice v Postojni. Imela je odločilno vlogo pri upravljanju oblikovanja prostorov in opreme. S svojim delom se je močno trudila, da bo knjižnica lahko zadovoljila knjižnične in informacijske potrebe lokalne skupnosti. Zaposlenim s svojo osebnostjo in karizmo vliva delovno energijo, vitalnost in moč ter jih pozitivno motivira. Za njeno vztrajno in uspešno strokovno napredovanje, uspešno vodenje knjižnice, razvijanje dobrih odnosov s sodelavci in okoljem, sodelovanjem v odborih in združenjih podeljujemo Tatjani Gornik Baraga Čopovo diplomo za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845