ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


JOŽI AHAČIČ

V tržiškem prostoru je Joži Ahačič prepoznavna kot prijazna in požrtvovalna knjižničarka. Uporabnikova potreba je zanjo tako pomembna, da vedno najde odgovor na informacijsko vprašanje, ne glede na to, koliko virov mora pregledati. Pri njenem delu gre za dolgoletno, šestintridesetletno temeljno strokovno delo v knjižničarski stroki v tržiški knjižnici, s posebnim poudarkom na področje mladinskega knjižničarstva, za vzorno in vestno delo z mladimi uporabniki, njihovimi starši in pedagoškimi delavci, za temeljito seznanjenost in uspešno širjenje in popularizacijo otroške in mladinske literature. S svojim delom postavlja temelje za širitev bralne kulture v tržiški občini. Ob skrbi za svoje stalno strokovno spopolnjevanje in ob uvajanju novosti v delovni proces ostaja večno mlada, večni otrok, očaran od knjig in to očaranost širi okoli sebe. Odlično sodeluje s sodelavci in širšim socialnim in družbenim okoljem. Za vse je zgled vestne, strokovno podkovane knjižničarke s srcem, ki zna pogledati v oči in najti čas za človeka. Za predano delo in zapisanost knjižničarskemu poklicu Joži Ahačič podeljujemo Čopovo priznanje za leto 2009.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845