ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


JOŽE VUGRINEC

Višji bibliotekar Jože Vugrinec, profesor slovenskega in ruskega jezika s književnostma, je zaposlen v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. V svojem več kot dvajsetletnem delu na mestu vodje, ravnatelja in sedaj bibliotekarja informatorja je v pokrajini in tudi širše dosegel izredne uspehe, ki se kažejo v dobri razvitosti in organiziranosti knjižnične dejavnosti v Pomurju in Porabju. To je dosegel s prehodom na računalniško poslovanje, z gradnjo nove knjižnične stavbe v Murski Soboti, z novim bibliobusom, ki izposoja celo med porabskimi Slovenci na Madžarskem, ter z odličnim sodelovanjem z madžarskimi knjižnicami. Z dobro nabavno politiko in osebnimi zvezami je dosegel, da je Pokrajinska in študijska knjižnica tudi ob slabem sofinanciranju lokalnih skupnosti konec devetdesetih let prejšnjega stoletja pri dotoku novega gradiva začela izpolnjevati predpisani standard. V svoj domoznanski fond je uspel pridobiti veliko raritet prekmurske starejše književnosti. Uspehe Pokrajinske in študijske knjižnice je promoviral s številnimi samostojnimi publikacijami, članki v dnevnem časopisju in razpravami v strokovnem tisku. Njegova bibliografija obsega preko 90 člankov s področja knjižničarstva in domoznanstva. Pogostokrat se pojavlja kot recenzent, gost v intervjujih ali kot urednik oziroma sourednik.

Uspelo mu je oživiti delo Društva bibliotekarjev Pomurja, katerega predsednik je bil več mandatov, v dveh zadnjih mandatih pa predsednik njegovega nadzornega odbora.

Kot član organizacijskega odbora je opravil pomembno delo pri pripravi simpozijev o Milošu Küzmiču ter Josipu Benku, kjer se je pojavil tudi kot pisec referatov. Sodeloval je pri pripravi zbornika Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost ter pripravil internetno spletno stran za Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo Petanjci.

Za navedene dosežke se Jožetu Vugrincu podeljuje Čopova diploma za leto 2007.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845