ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


IVANKA UČAKAR

Višja knjižničarka Ivanka Učakar, profesorica slovenskega jezika in diplomirana literarna komparativistka, svetovalka od leta 1978, je zaposlena na Osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku, kjer opravlja naloge vodje knjižnice.

Vrsto let je delovala v bibliotekarskih strokovnih organizacijah kot aktivna članica, organizatorka izobraževanj in strokovnih srečanj, na katerih je sodelovala tudi s prispevki. Je ustanovna članica leta 2005 ustanovljenega Društva šolskih knjižničarjev in njegova tajnica. Aktivno je sodelovala tudi v aktivu šolskih knjižničarjev občine Kamnik in v študijskih skupinah, v letih 2003-2004 je bila vodja medobčinskega aktiva šolskih knjižničarjev.

Publicistično delo Ivanke Učakar je povezano na eni strani z rodnim Kamnikom, na drugi pa z njenim bibliopedagoškim delom v osnovni šoli. Delovala je tudi kot lektorica in recenzentka. Širšega družbenega in kulturnega pomena je njeno uspešno delo pri različnih bralnih projektih na nacionalni ravni. V obdobju od 1998 do 2005 je bila sodelavka pri državnem projektu Slovenski knjižni kviz in slovenske akcije Moja najljubša knjiga. Leta 2005 se je vključila v projektno skupino za pripravo in organizacijo slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza.

Uspešno organizacijsko delo je vezano predvsem na šolo Frana Albrehta, kjer je kot ena prvih knjižničark v Sloveniji uvedla bibliopedagoške ure kot novo metodo poučevanja, ki so z leti prerasle v knjižnična informacijska znanja. V zadnjih 15 letih je na šoli koordinirala različne projekte, o katerih je objavila članke v lokalnem časopisu. Bila je tudi članica tima šole v projektu Mreže učečih se šol I. Sodeluje v Strokovnem svetu Matične knjižnice Kamnik in kot članica komisij pri natečajih, tudi mednarodnih.

Za izjemne uspehe pri širjenju bralne kulture na lokalni in nacionalni ravni, uspešno in prizadevno društveno ter organizacijsko delo se Ivanki Učakar podeli Čopova diploma za leto 2007.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845