ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


VLASTA STAVBAR

Bibliotekarka specialistka mag. Vlasta Stavbar se je leta 1989 zaposlila v Univerzitetni knjižnici Maribor, in sicer v Enoti za domoznanstvo, kjer je opravljala domoznansko dejavnost in urejala zbirko rokopisov ter raritet. Opravljala je tudi naloge strokovne referentke za zgodovino in geografijo. Leta 1996 je magistrirala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani z nalogo »Maribor med prvo svetovno vojno: kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1914-1918«, ki je leta 1998 izšla v knjižni obliki pri Založbi Obzorja. Komisija za priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke ji je leta 2001 priznala strokovno kvalifikacijo bibliotekar specialist. Leta 2002 je prevzela naloge vodje Enote za domoznanstvo in namestnice ravnateljice Univerzitetne knjižnice Maribor. Decembra 2005 je po pooblastilu rektorja Univerze v Mariboru prevzela dela in naloge ravnateljice Univerzitetne knjižnice Maribor.

Njena bibliografija obsega 127 enot, med katerimi so izvirni znanstveni članki, pregledni znanstveni članki, poljudni članki, objavljena predavanja na znanstvenih in strokovnih konferencah, poglavja v knjigah, strokovne monografije, katalogi razstav in razstave. V zbirki Osebnosti, ki jo je zasnovala, je objavila predstavitev življenja in dela prof. Boga Teply-ja. Uredila je tretji zvezek publikacije Katalog rokopisov Univerzitetne knjižnice Maribor. Uredila je zbornik 100 let Univerzitetne knjižnice Maribor in 80 let dr. Bruna Hartmana. Je avtorica številnih odmevnih razstav, ob katerih je pripravila tudi obsežne kataloge.

Je ena izmed najbolj aktivnih članov Društva bibliotekarjev Maribor. Vrsto let je bila članica Izvršnega odbora Društva bibliotekarjev Maribor. Je predsednica Sekcije za domoznanstvo, ki je organizirala odmevno okroglo mizo na temo Domoznanstvo in regionalnost na posvetovanju ZBDS na Bledu leta 2002 in leta 2006 posvet o gesljenju domoznanskega gradiva. V okviru Društva bibliotekarjev Maribor je sodelovala pri organiziranju posvetovanja ZBDS leta 2000 in bila urednica Zbornika referatov.
Njen znanstveni in strokovni opus na področju bibliotekarstva, zgodovine in domoznanstva je obsežen, vsebinsko bogat in raznolik ter prispeva k napredku bibliotekarske teorije in prakse v Sloveniji, zato se mag. Vlasti Stavbar podeljuje Čopova diploma za leto 2007.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845