ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


DRAGO SAMEC

Višji bibliotekar Drago Samec, profesor slov. in srbohrvaškega jezika, je zaposlen v Biblioteki SAZU kot bibliotekar informator.

V Biblioteki SAZU se je zaposlil leta 1979, strokovni izpit iz bibliotekarstva je opravil leta 1986, naziv višji bibliotekar pa je pridobil leta 1996. Kot bibliotekar informator je s svojo skromnostjo, širokim znanjem in poznavanjem humanistične stroke zelo cenjen med raziskovalci in akademiki, s katerimi vzorno sodeluje. Njegovo izjemno uspešno delo je vidno na področju domoznanstva, zbiranja informacij – velikokrat kar na terenu, urejanju posameznih knjižnic v zamejstvu in doma ter objavljanju temeljitih in obsežnih bibliografij. Recenziral je več znanstvenih monografij ter aktivno sodeloval na vrsti konferenc in simpozijev, tudi v tujini. Je avtor več razstav o slovenskih znanstvenikih in domoznanskih razstav na Dolenjskem ter v Posavju. Vrsto let skrbi za ustrezno obdelavo in hranjenje starejšega knjižničnega gradiva. V zamejstvu s svojim svetovalnim delom pomaga ohranjati knjižnice, hkrati pa objavlja članke o znanih zamejskih Korošcih ter njihove osebne bibliografije. Med posebne dosežke se uvršča njegovo pionirsko delo na področju zbiranja manj znanega gradiva na terenu, predvsem v zamejstvu. Njegova bibliografija šteje 75 enot.

Za izjemno strokovno delo na področju domoznanstva, bibliografije in za prispevek pri ohranjanju dragocenih knjižnic pri zamejskih Korošcih se Dragu Samcu podeli Čopova diploma za leto 2007.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845